Mga Tuntunin at Kundisyon

 

Mga kahulugan at mga legal na sanggunian

Ang Website na ito (o ang Application na ito)
Ang ari-arian na nagbibigay-daan sa pagbibigay ng Serbisyo.
Kasunduan
Anumang legal na may bisa o kontraktwal na relasyon sa pagitan ng May-ari at ng User, na pinamamahalaan ng Mga Tuntuning ito.
May-ari (o Kami)
National Aspergillosis Center – Ang (mga) natural na tao o legal na entity na nagbibigay ng Website na ito at/o ng Serbisyo sa mga User.
serbisyo
Ang serbisyong ibinigay ng Website na ito gaya ng inilarawan sa Mga Tuntuning ito at sa Website na ito.
Mga Tuntunin
Mga probisyon na naaangkop sa paggamit ng Website at Mga Serbisyong ito sa ito o sa iba pang nauugnay na mga dokumento, napapailalim sa pagbabago sa pana-panahon, nang walang abiso.
User (o Ikaw)
Ang natural na tao o legal na entity na gumagamit ng Website na ito.

Ang dokumentong ito ay isang kasunduan sa pagitan Mo at ng National Aspergillosis Center.

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa website na ito o paggamit ng anumang mga serbisyong pagmamay-ari o pinamamahalaan ng website na ito, sumang-ayon ka na sumailalim at sumunod sa mga tuntunin ng serbisyong ito (“Mga Tuntunin ng Serbisyo”), ang aming abiso sa privacy (“Paunawa sa Privacy ”) at anumang karagdagang tuntunin na naaangkop.

Ang mga Tuntuning ito ay namamahala

 • ang mga kondisyon ng pagpapahintulot sa paggamit ng website na ito, at,
 • anumang iba pang nauugnay na Kasunduan o legal na relasyon sa May-ari

sa paraang may bisang legal. Ang mga salitang naka-capitalize ay tinukoy sa naaangkop na mga seksyon ng dokumentong ito.

Dapat basahin nang mabuti ng User ang dokumentong ito.

Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito at anumang karagdagang tuntunin na naaangkop sa iyo, huwag gamitin ang website na ito.

Ang Website na ito ay ibinigay ng:

Pambansang Aspergillosis Center

May email ng contact ng may-ari: gr************@mf*.uk


Buod ng kung ano ang dapat malaman ng User


Mga Tuntunin ng paggamit

Ang isa o karagdagang mga kundisyon ng paggamit o pag-access ay maaaring ilapat sa mga partikular na kaso at karagdagang ipinahiwatig sa loob ng dokumentong ito.

Sa paggamit ng Website na ito, kinukumpirma ng mga User na matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan:

Nilalaman sa Website na ito

Maliban kung tinukoy ang lahat ng Nilalaman ng Website ay ibinigay o pagmamay-ari ng May-ari o ng mga tagapaglisensya nito.

Nagsikap ang May-ari upang matiyak na ang Nilalaman ng Website ay hindi lumalabag sa mga legal na probisyon o mga karapatan ng third-party. Gayunpaman, hindi laging posible na makamit ang ganoong resulta.

Sa ganitong mga kaso, hinihiling ang User na mag-ulat ng mga reklamo gamit ang mga detalye ng contact na tinukoy sa dokumentong ito.

Mga karapatan tungkol sa nilalaman sa Website na ito – Nakalaan ang lahat ng karapatan

Inilalaan at hawak ng May-ari ang lahat ng karapatan sa intelektwal na ari-arian para sa anumang naturang nilalaman.

Ang mga gumagamit ay maaaring hindi gumamit ng anumang naturang nilalaman, sa anumang paraan na hindi kinakailangan o implicit sa wastong paggamit ng Website/Serbisyo.

Pag-access sa mga panlabas na mapagkukunan

Sa pamamagitan ng Website na ito, ang mga User ay maaaring magkaroon ng access sa mga panlabas na mapagkukunan na ibinigay ng mga third party. Kinikilala at tinatanggap ng mga user na walang kontrol ang May-ari sa naturang mga mapagkukunan at samakatuwid ay hindi mananagot para sa kanilang nilalaman at kakayahang magamit.

Ang mga kundisyong naaangkop sa anumang mga mapagkukunang ibinigay ng mga ikatlong partido, kabilang ang mga naaangkop sa anumang posibleng pagbibigay ng mga karapatan sa nilalaman, ay nagreresulta mula sa mga tuntunin at kundisyon ng bawat ikatlong partido o, kung wala ang mga iyon, naaangkop na batas ayon sa batas.

Katanggap-tanggap na paggamit

Ang Website na ito at ang Serbisyo ay maaari lamang gamitin sa loob ng saklaw ng kung ano ang ibinigay sa kanila, sa ilalim ng Mga Tuntuning ito at naaangkop na batas.

Ang mga gumagamit ay tanging responsable para sa pagtiyak na ang kanilang paggamit ng Website na ito at/o ang Serbisyo ay hindi lumalabag sa naaangkop na batas, mga regulasyon o mga karapatan ng third-party.


Pananagutan at bayad-pinsala

Mga User ng Australia

Sa paglilimita ng sagutin

Wala sa Mga Tuntuning ito ang nagbubukod, naghihigpit o nagbabago sa anumang garantiya, kundisyon, warranty, karapatan o remedyo na maaaring mayroon ang User sa ilalim ng Competition and Consumer Act 2010 (Cth) o anumang katulad na batas ng Estado at Teritoryo at hindi maaaring ibukod, paghihigpitan o baguhin. (non-excludable right). Sa sukdulang pinahihintulutan ng batas, ang aming pananagutan sa Gumagamit, kabilang ang pananagutan para sa isang paglabag sa isang hindi maibubukod na karapatan at pananagutan na kung hindi man ay hindi kasama sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ay limitado, sa sariling pagpapasya ng May-ari, sa muling -pagganap ng mga serbisyo o ang pagbabayad ng halaga ng muling pagbibigay ng mga serbisyo.

Mga Gumagamit sa US

Disclaimer ng mga Warranty

Ang Website na ito ay mahigpit na ibinibigay sa "as is" at "as available" na batayan. Ang paggamit ng Serbisyo ay nasa sariling peligro ng User. Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, hayagang itinatanggi ng May-ari ang lahat ng kundisyon, representasyon, at warranty — kung ipinahayag, ipinahiwatig, ayon sa batas o kung hindi man, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang ipinahiwatig na warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag sa mga karapatan ng third-party. Walang payo o impormasyon, pasalita man o nakasulat, na nakuha ng User mula sa May-ari o sa pamamagitan ng Serbisyo ang lilikha ng anumang warranty na hindi hayagang nakasaad dito.

Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, ang May-ari, ang mga subsidiary nito, kaakibat, tagapaglisensya, opisyal, direktor, ahente, co-brander, kasosyo, supplier at empleyado ay hindi ginagarantiyahan na ang nilalaman ay tumpak, maaasahan o tama; na matutugunan ng Serbisyo ang mga kinakailangan ng User; na ang Serbisyo ay magiging available sa anumang partikular na oras o lokasyon, walang patid o secure; na ang anumang mga depekto o pagkakamali ay itatama; o na ang Serbisyo ay walang mga virus o iba pang nakakapinsalang bahagi. Ang anumang nilalamang na-download o kung hindi man ay nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng Serbisyo ay dina-download sa sariling peligro ng User at ang Mga User ay tanging mananagot para sa anumang pinsala sa computer system ng User o mobile device o pagkawala ng data na nagreresulta mula sa naturang pag-download o paggamit ng User sa Serbisyo.

Ang May-ari ay hindi ginagarantiyahan, ineendorso, ginagarantiya, o inaako ang responsibilidad para sa anumang produkto o serbisyo na ina-advertise o inaalok ng isang ikatlong partido sa pamamagitan ng Serbisyo o anumang naka-hyperlink na website o serbisyo, at ang May-ari ay hindi dapat maging isang partido sa o sa anumang paraan na subaybayan ang anumang transaksyon sa pagitan ng Mga User at third-party na provider ng mga produkto o serbisyo.

Maaaring hindi ma-access ang Serbisyo o maaaring hindi ito gumana nang maayos sa web browser, mobile device, at/o operating system ng User. Ang May-ari ay hindi maaaring managot para sa anumang nakikita o aktwal na mga pinsala na nagmumula sa nilalaman ng Serbisyo, pagpapatakbo, o paggamit ng Serbisyong ito.

Ang pederal na batas, ilang estado, at iba pang mga hurisdiksyon, ay hindi pinapayagan ang pagbubukod at mga limitasyon ng ilang mga ipinahiwatig na warranty. Ang mga pagbubukod sa itaas ay maaaring hindi nalalapat sa Mga User. Ang Kasunduang ito ay nagbibigay sa Mga User ng mga partikular na legal na karapatan, at ang Mga User ay maaari ding magkaroon ng iba pang mga karapatan na nag-iiba-iba sa bawat estado. Ang mga disclaimer at pagbubukod sa ilalim ng kasunduang ito ay hindi dapat ilapat sa lawak na ipinagbabawal ng naaangkop na batas.

Limitasyon ng sagutin

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang pagkakataon ay mananagot ang May-ari, at ang mga subsidiary nito, kaakibat, opisyal, direktor, ahente, co-brander, kasosyo, supplier at empleyado

 • anumang hindi direkta, parusa, hindi sinasadya, espesyal, kinahinatnan o huwarang pinsala, kabilang ang walang limitasyong mga pinsala para sa pagkawala ng mga kita, mabuting kalooban, paggamit, data o iba pang hindi madaling unawain na pagkalugi, na nagmumula sa o nauugnay sa paggamit ng, o kawalan ng kakayahang gamitin, ang Serbisyo ; at
 • anumang pinsala, pagkawala o pinsala na nagreresulta mula sa pag-hack, pakikialam o iba pang hindi awtorisadong pag-access o paggamit ng Serbisyo o User account o ang impormasyong nakapaloob dito;
 • anumang mga pagkakamali, pagkakamali, o mga kamalian ng nilalaman;
 • personal na pinsala o pinsala sa ari-arian, sa anumang kalikasan, na nagreresulta mula sa pag-access o paggamit ng User sa Serbisyo;
 • anumang hindi awtorisadong pag-access o paggamit ng mga secure na server ng May-ari at/o anuman at lahat ng personal na impormasyon na nakaimbak doon;
 • anumang pagkaantala o paghinto ng paghahatid sa o mula sa Serbisyo;
 • anumang mga bug, virus, trojan horse, o katulad nito na maaaring mailipat sa o sa pamamagitan ng Serbisyo;
 • anumang mga pagkakamali o pagtanggal sa anumang nilalaman o para sa anumang pagkawala o pinsala na natamo bilang resulta ng paggamit ng anumang nilalamang nai-post, na-email, ipinadala, o kung hindi man ay ginawang available sa pamamagitan ng Serbisyo; at/o
 • ang mapanirang-puri, nakakasakit, o ilegal na pag-uugali ng sinumang User o third party. Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang May-ari, at ang mga subsidiary, kaakibat, opisyal, direktor, ahente, co-brander, kasosyo, supplier at empleyado nito para sa anumang paghahabol, paglilitis, pananagutan, obligasyon, pinsala, pagkalugi o gastos sa halagang lampas sa halagang binayaran ng User sa May-ari sa ilalim nito sa naunang 12 buwan, o sa panahon ng tagal ng kasunduang ito sa pagitan ng May-ari at User, alinman ang mas maikli.

Ang seksyong ito ng limitasyon ng pananagutan ay dapat ilapat sa ganap na lawak na pinahihintulutan ng batas sa naaangkop na hurisdiksyon kung ang pinaghihinalaang pananagutan ay batay sa kontrata, tort, kapabayaan, mahigpit na pananagutan, o anumang iba pang batayan, kahit na ang May-ari ay pinayuhan ng posibilidad ng ganoong pinsala.

Ang ilang mga hurisdiksyon ay hindi pinapayagan ang pagbubukod o limitasyon ng mga incidental o consequential damages, samakatuwid ang mga limitasyon o pagbubukod sa itaas ay maaaring hindi nalalapat sa User. Ang mga tuntunin ay nagbibigay sa User ng mga partikular na legal na karapatan, at ang User ay maaari ding magkaroon ng iba pang mga karapatan na nag-iiba-iba mula sa hurisdiksyon sa hurisdiksyon. Ang mga disclaimer, pagbubukod, at limitasyon ng pananagutan sa ilalim ng mga tuntunin ay hindi dapat ilapat sa lawak na ipinagbabawal ng naaangkop na batas.

Pagbabayad ng pinsala

Sumasang-ayon ang User na ipagtanggol, bayaran at hawakan ang May-ari at ang mga subsidiary nito, kaakibat, opisyal, direktor, ahente, co-brander, kasosyo, supplier at empleyado na hindi nakakapinsala mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol o hinihingi, pinsala, obligasyon, pagkalugi, pananagutan , mga gastos o utang, at mga gastos, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga legal na bayarin at gastos, na nagmumula sa

 • Ang paggamit at pag-access ng User sa Serbisyo, kabilang ang anumang data o nilalaman na ipinadala o natanggap ng User;
 • Ang paglabag ng user sa mga tuntuning ito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, paglabag ng User sa alinman sa mga representasyon at warranty na itinakda sa mga tuntuning ito;
 • Ang paglabag ng user sa anumang mga karapatan ng third-party, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang karapatan sa privacy o mga karapatan sa intelektwal na ari-arian;
 • Paglabag ng user sa anumang batas, tuntunin, o regulasyon na ayon sa batas;
 • anumang nilalaman na isinumite mula sa account ng User, kabilang ang pag-access ng third party gamit ang natatanging username, password o iba pang hakbang sa seguridad ng User, kung naaangkop, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mapanlinlang, mali, o hindi tumpak na impormasyon;
 • Sinasadyang maling pag-uugali ng gumagamit; o
 • probisyon ayon sa batas ng Gumagamit o ng mga kaakibat, opisyal, direktor, ahente, co-brander, kasosyo, supplier at empleyado nito hanggang sa pinapayagan ng naaangkop na batas.

Mga karaniwang probisyon

Walang waiver

Ang kabiguan ng May-ari na igiit ang anumang karapatan o probisyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi dapat bubuo ng isang pagwawaksi ng anumang ganoong karapatan o probisyon. Walang waiver ang dapat ituring na isang karagdagang o patuloy na waiver ng naturang termino o anumang iba pang termino.

Pagkagambala ng serbisyo

Upang matiyak ang pinakamahusay na posibleng antas ng serbisyo, inilalaan ng May-ari ang karapatan na matakpan ang Serbisyo para sa pagpapanatili, pag-update ng system o anumang iba pang mga pagbabago, na nagpapaalam sa Mga User nang naaangkop.

Sa loob ng mga limitasyon ng batas, ang May-ari ay maaari ding magpasya na suspindihin o wakasan ang Serbisyo nang buo. Kung winakasan ang Serbisyo, makikipagtulungan ang May-ari sa Mga User para bigyang-daan silang mag-withdraw ng Personal na Data o impormasyon alinsunod sa naaangkop na batas.

Bukod pa rito, maaaring hindi available ang Serbisyo dahil sa mga dahilan sa labas ng makatwirang kontrol ng May-ari, tulad ng “force majeure” (hal. mga pagkilos sa paggawa, pagkasira ng imprastraktura o pagkawala ng kuryente atbp).

Pagbebenta ng serbisyo

Ang mga gumagamit ay hindi maaaring magparami, duplicate, kopyahin, ibenta, muling ibenta o pagsamantalahan ang anumang bahagi ng Website na ito at ng Serbisyo nito nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng May-ari, na ibinigay nang direkta o sa pamamagitan ng isang lehitimong programa sa muling pagbebenta.

patakaran sa paglilihim

Upang matuto nang higit pa tungkol sa paggamit ng kanilang Personal na Data, maaaring sumangguni ang mga User sa patakaran sa privacy ng Website na ito.

karapatan sa intelektwal na ari-arian

Anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, tulad ng mga copyright, mga karapatan sa trademark, mga karapatan sa patent at mga karapatan sa disenyo na nauugnay sa Website na ito ay eksklusibong pag-aari ng May-ari o ng mga tagapaglisensya nito.

Anumang mga trademark at lahat ng iba pang mga marka, mga pangalan ng kalakalan, mga marka ng serbisyo, mga wordmark, mga larawan, mga larawan, o mga logo na lumalabas na may kaugnayan sa Website na ito at o sa Serbisyo ay eksklusibong pag-aari ng May-ari o ng mga tagapaglisensya nito.

Ang nasabing mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ay protektado ng mga naaangkop na batas o mga internasyonal na kasunduan na may kaugnayan sa intelektwal na ari-arian.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin na ito

Inilalaan ng May-ari ang karapatan na baguhin o kung hindi man ay baguhin ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Sa ganitong mga kaso, naaangkop na ipaalam ng May-ari sa Gumagamit ang mga pagbabagong ito.

Ang ganitong mga pagbabago ay makakaapekto lamang sa kaugnayan sa User para sa hinaharap.

Ang patuloy na paggamit ng User sa Website at/o ng Serbisyo ay magsasaad ng pagtanggap ng User sa binagong Mga Tuntunin.

Ang pagkabigong tanggapin ang binagong Mga Tuntunin ay maaaring magbigay ng karapatan sa alinmang partido na wakasan ang Kasunduan.

Kung kinakailangan ng naaangkop na batas, tutukuyin ng May-ari ang petsa kung kailan magkakabisa ang binagong Mga Tuntunin.

Pagtatalaga ng kontrata

Inilalaan ng May-ari ang karapatan na ilipat, italaga, itapon, o i-subcontract ang anuman o lahat ng karapatan sa ilalim ng Mga Tuntuning ito. Ang mga probisyon tungkol sa mga pagbabago sa Mga Tuntuning ito ay ilalapat nang naaayon.

Hindi maaaring italaga o ilipat ng mga user ang kanilang mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito sa anumang paraan, nang walang nakasulat na pahintulot ng May-ari.

Makipag Ugnayan

Ang lahat ng mga komunikasyon na may kaugnayan sa paggamit ng Website na ito ay dapat ipadala gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nakasaad sa dokumentong ito.

Ihiwalay

Kung ang alinman sa Mga Tuntuning ito ay ituring o maging hindi wasto o hindi maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas, ang kawalan ng bisa o hindi maipapatupad ng naturang probisyon ay hindi makakaapekto sa bisa ng mga natitirang probisyon, na mananatiling ganap na may bisa at bisa.

Mga User ng EU

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay magiging o ituring na walang bisa, hindi wasto o hindi maipapatupad, gagawin ng mga partido ang kanilang makakaya upang mahanap, sa isang mapayapang paraan, ang isang kasunduan sa wasto at maipapatupad na mga probisyon sa gayon ay papalitan ang walang bisa, hindi wasto o hindi maipapatupad na mga bahagi.

Sa kaso ng pagkabigo na gawin ito, ang walang bisa, di-wasto o hindi maipapatupad na mga probisyon ay dapat palitan ng naaangkop na mga probisyon ng batas, kung ito ay pinahihintulutan o nakasaad sa ilalim ng naaangkop na batas.

Nang walang pagkiling sa itaas, ang kawalang-bisa, kawalan ng bisa o ang imposibilidad na ipatupad ang isang partikular na probisyon ng Mga Tuntuning ito ay hindi magpapawalang-bisa sa buong Kasunduan, maliban kung ang mga naputol na probisyon ay mahalaga sa Kasunduan, o ng ganoong kahalagahan na hindi sana pinasok ng mga partido ang kontrata kung alam nila na ang probisyon ay hindi magiging wasto, o sa mga kaso kung saan ang natitirang mga probisyon ay isasalin sa isang hindi katanggap-tanggap na paghihirap sa alinman sa mga partido.

Mga Gumagamit sa US

Anumang naturang di-wasto o hindi maipapatupad na probisyon ay bibigyang-kahulugan, bibigyang-kahulugan at babaguhin hanggang sa makatwirang kinakailangan upang ito ay maging wasto, maipapatupad at naaayon sa orihinal nitong layunin. Binubuo ng Mga Tuntuning ito ang buong Kasunduan sa pagitan ng Mga Gumagamit at ng May-ari kaugnay ng paksa dito, at pinapalitan ang lahat ng iba pang komunikasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa lahat ng naunang kasunduan, sa pagitan ng mga partido na may kinalaman sa naturang paksa. Ang Mga Tuntuning ito ay ipapatupad hanggang sa ganap na pinahihintulutan ng batas.

Namamahalang batas

Ang Mga Tuntuning ito ay pinamamahalaan ng batas ng lugar kung saan nakabatay ang May-ari, gaya ng isiniwalat sa nauugnay na seksyon ng dokumentong ito, nang walang pagsasaalang-alang sa salungat sa mga prinsipyo ng batas.

Exception para sa European Consumers

Gayunpaman, anuman ang nasa itaas, kung ang Gumagamit ay kwalipikado bilang isang European Consumer at may kanilang nakagawiang paninirahan sa isang bansa kung saan ang batas ay nagbibigay ng mas mataas na pamantayan sa proteksyon ng consumer, ang mga naturang matataas na pamantayan ang mananaig.

Lugar ng hurisdiksyon

Ang eksklusibong kakayahan upang magpasya sa anumang kontrobersya na nagreresulta mula sa o konektado sa Mga Tuntuning ito ay nakasalalay sa mga korte ng lugar kung saan nakabase ang May-ari, tulad ng ipinapakita sa nauugnay na seksyon ng dokumentong ito.

Exception para sa European Consumers

Ang nasa itaas ay hindi nalalapat sa sinumang User na kwalipikado bilang European Consumer, o sa Mga Consumer na nakabase sa Switzerland, Norway o Iceland.

Mga Gumagamit sa UK

Ang mga mamimili na nakabase sa England ay maaaring magdala ng mga legal na paglilitis na may kaugnayan sa Mga Tuntuning ito sa mga korte sa Ingles. Ang mga mamimili na nakabase sa Scotland ay maaaring magdala ng mga legal na paglilitis na may kaugnayan sa Mga Tuntuning ito sa alinman sa Scottish o English court. Ang mga consumer na nakabase sa Northern Ireland ay maaaring magdala ng mga legal na paglilitis na may kaugnayan sa Mga Tuntuning ito sa alinman sa Northern Irish o sa English court.

Laktawan sa nilalaman