Disclaimer sa Medisina

 

Walang payo

https://aspergillosis.org contains general information about medical conditions and treatments. The information is not advice, and should not be treated as such.

Walang mga garantiya

Ang impormasyong medikal sa https://aspergillosis.org ay ibinibigay nang walang anumang representasyon o warranty, hayag o ipinahiwatig. Ang https://aspergillosis.org ay walang ginagawang representasyon o warranty kaugnay ng medikal na impormasyon sa https://aspergillosis.org.

Nang walang pagkiling sa pangkalahatan ng naunang talata, hindi ginagarantiyahan ng https://aspergillosis.org na:

(a) ang impormasyong medikal sa https://aspergillosis.org ay palaging magiging available, o available sa lahat; o

(b) ang impormasyong medikal sa https://aspergillosis.org ay kumpleto, totoo, tumpak, napapanahon, o hindi nakakapanlinlang.

Propesyonal na tulong

Hindi ka dapat umasa sa impormasyon sa https://aspergillosis.org bilang alternatibo sa medikal na payo mula sa iyong doktor o iba pang propesyonal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Kung mayroon kang anumang partikular na tanong tungkol sa anumang bagay na medikal dapat kang kumunsulta sa iyong doktor o iba pang propesyonal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Kung sa tingin mo ay maaaring dumaranas ka ng anumang kondisyong medikal dapat kang humingi ng agarang medikal na atensyon. Hindi mo dapat ipagpaliban ang paghingi ng medikal na payo, balewalain ang medikal na payo, o ihinto ang medikal na paggamot dahil sa impormasyon sa https://aspergillosis.org.

Nililimitahan ang ating pananagutan

Sumasang-ayon ka na hindi kami papanagutin para sa anumang pinsalang magmumula sa o nauugnay sa iyong pag-asa sa alinman sa impormasyong medikal na ibinigay sa https://aspergillosis.org.

Bukod pa rito, sumasang-ayon ka na huwag ulitin ang medikal na impormasyong nabasa mo sa https://aspergillosis.org sa isang third party, dahil maaaring hindi nabasa ng third party ang disclaimer na ito at naiintindihan ang mga caveat na kasangkot sa pagtanggap ng impormasyon.

Kung dapat mong ulitin ang impormasyong medikal na nabasa mo sa https://aspergillosis.org sa isang ikatlong partido, sa pamamagitan man ng pagsulat, elektroniko, o pasalita, sumasang-ayon ka na babayaran mo kami ng danyos at ipagtatanggol kami laban sa anumang mga paghahabol para sa mga pinsala niyon o anumang ibang third party na nakatanggap ng impormasyon nito bilang resulta ng iyong mga aksyon, buo man o bahagi. Sa madaling salita, kung sinabihan mo ng third party ang impormasyon na uulitin ito sa isa pang third party, dapat mo kaming bayaran ng danyos at ipagtanggol kami laban sa mga claim na ginawa ng alinman sa mga third party na iyon.

Laktawan sa nilalaman