side effects

Ang bawat gamot o paggamot ay may panganib ng mga side effect, na kilala bilang 'mga salungat na kaganapan' sa medikal na literatura. Ang mga panganib ay kadalasang mas mataas para sa mga taong umiinom ng maraming iba't ibang gamot nang magkasama ('polypharmacy') o umiinom ng mga gamot tulad ng prednisolone sa mahabang panahon. Tutulungan ka ng iyong doktor na magpasya kung aling kumbinasyon ng mga opsyon sa paggamot ang pinakaligtas para sa iyo.

Palaging basahin ang leaflet ng impormasyon ng pasyente (matatagpuan ang mga ito sa ibaba ng Pahina ng antifungal) na kasama ng iyong gamot upang makita kung anong mga side effect ang maaari mong asahan. Kung nawala mo ang leaflet na ito, maaari mong hanapin ang iyong gamot gamit ang kompendyum ng mga elektronikong gamot.

Makikilala mo ang pangalan ng ilang side effect (sakit ng ulo, pagduduwal, pagkapagod). Ang iba ay maaaring medyo kakaiba ngunit sila ay karaniwang kumplikadong mga salita para sa isang bagay na simple. Maaari mong tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung ano ang ibig nilang sabihin. Halimbawa: Ang ibig sabihin ng 'pruritis' ay nangangati, ang ibig sabihin ng 'anuresis' ay hindi maiyak, at ang ibig sabihin ng 'xerostomia' ay tuyong bibig.

mga side effect ng iba't ibang paggamot sa aspergillosis

Sinusukat ng mga klinikal na pagsubok kung gaano kadalas nangyayari ang iba't ibang epekto, at iniuulat ito sa isang standardized na paraan:

  • Napakakaraniwan: higit sa 1 sa 10 tao ang apektado
  • Karaniwan: sa pagitan ng 1 sa 10 at 1 sa 100 tao ang apektado
  • Hindi karaniwan: sa pagitan ng 1 sa 100 at 1 sa 1,000 tao ang apektado
  • Bihira: sa pagitan ng 1 sa 1,000 at 1 sa 10,000 katao ang apektado
  • Napakabihirang: mas kaunti sa 1 sa 10,000 katao ang apektado

Gayunpaman, ang mga gamot ay maaaring kumilos nang medyo naiiba sa 'tunay na mundo' sa kung paano sila kumikilos sa mga klinikal na pagsubok, kaya napakahalagang mag-ulat ng anumang nakakagambalang epekto gamit ang MHRA Yellow Card scheme (UK) o ang FDA Voluntary Reporting Form (USA).

Paano mabawasan ang mga side effect:

  •  Sundin ang mga tagubilin sa leaflet ng impormasyon ng pasyente na kasama ng iyong gamot, partikular na tungkol sa kung anong oras iinom ang gamot, o kung iinumin ito nang buo o walang laman ang tiyan.
  •  Subukang uminom ng prednisolone sa umaga upang mabawasan ang panganib ng insomnia, at sa gitna ng pagkain upang mabawasan ang pangangati ng tiyan at heartburn.
  • Maaaring magreseta sa iyo ang iyong doktor ng isa pang uri ng gamot para mabawasan ang side effect, halimbawa mga PPI (proton pump inhibitors) para sa stubborn heartburn.

Maraming supplement o complementary therapies ang nagsasabing walang side effect dahil 'natural' ang mga ito, ngunit ito ay hindi totoo. Anumang bagay na may epekto ay maaaring magkaroon ng side effect. Halimbawa, ang St John's Wort ay isang herbal na lunas na makakatulong sa banayad na depresyon, ngunit may maliit na panganib na magkaroon ng katarata. Ang aming Facebook support group ay isang magandang lugar para magtanong tungkol sa mga karanasan ng ibang mga pasyente sa iba't ibang paggamot, o hilingin sa pangkat ng NAC na suriin ang pagiging epektibo at kaligtasan ng mga pantulong na therapy na iniisip mong subukan.

Huling Na-update noong Nobyembre 6, 2019 ni Megan