Mga Poll ng Pasyente – ABPA

Tanong: Anong (mga) aspeto ng iyong kasalukuyang kalidad ng buhay ang pinaka inaalala mo at gusto mong pagbutihin?
(ABPA, 104 na botante).

Oktubre 6th 2021

Malinaw na karamihan sa mga taong may Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA) ay may maraming isyu na kanilang inaalala at maaari nating ipagpalagay na karamihan sa mga taong bumoto o nagmungkahi ng opsyon ay nakaranas ng isyu na kanilang itinatampok.

Mayroon silang tatlong pangunahing isyu sa kalusugan na magkakatulad: pagkapagod, paghinga at pag-ubo. Ito ang mga sintomas na karaniwang nauugnay sa ABPA kasama ng labis na mucous sa mga daanan ng hangin, pagdurugo mula sa mga daanan ng hangin, lagnat, pagbaba ng timbang at pagpapawis sa gabi https://aspergillosis.org/allergic-broncho-pulmonary-aspergillosis/. Kapansin-pansin na ilan sa mga ito ay hindi nabanggit sa poll dito, na maaaring mangahulugan na ang aming mga pasyente ay wala ang mga ito, o maaaring mangahulugan na hindi namin naitanong ang lahat ng tamang tanong sa poll na ito. Uulitin namin ang poll na ito para malunasan ito, dahil marami kaming natutunan!

Sa mga isyung nabanggit, karamihan ay inaasahang lalabas dahil sa alinman sa sakit mismo o mga side effect ng mga gamot na kasalukuyang ginagamit para gamutin ang ABPA (2021), ngunit ang katanyagan na ibinibigay sa bawat isa ng mga pasyente ang maaaring nakakagulat.

Ang mahinang fitness, pagtaas ng timbang, emosyonal na kalusugan, pagkabalisa at sakit ay mga problemang maaari naming ibigay ang ilang payo sa paligid, at tutugunan namin ang mga ito sa ilang sandali.