Mga Inhaler at Nebulizer

Ang mga inhaler at nebulizer ay mga kagamitang medikal na ginagawang pinong ambon ang mga likidong gamot na may maliliit na patak na maaaring malanghap sa baga. Nakakatulong ito na ituon ang gamot kung saan ito kailangan, habang binabawasan ang dami ng mga side effect na iyong nararanasan.

Mga inhaler

Ang mga hand-held inhaler ay karaniwang ginagamit para sa banayad hanggang katamtamang hika. Ang isang reliever (karaniwang asul) ay naglalaman ng Ventolin, na nagbubukas sa mga daanan ng hangin sa panahon ng pag-atake ng hika. Ang isang preventer (madalas na kayumanggi) ay naglalaman ng isang corticosteroid (hal. beclomethasone), na kinukuha araw-araw upang mabawasan ang pamamaga sa mga baga at mabawasan ang panganib na magkaroon ng atake. Ang mga inhaler ay maliit at portable, ngunit nakikita ng ilang tao ang mga ito na malikot at mas gusto nilang gumamit ng spacer cylinder.

Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipakita sa iyo kung paano epektibong gamitin ang iyong inhaler. Upang tingnan kung kailangang palitan ang isang inhaler, bunutin ang metal na canister at iling - dapat ay maramdaman mo ang likidong bumubulusok sa loob nito.

 

Mga Nebulizer

Ang mga nebuliser ay mga electrical appliances na naghahatid ng mas mataas na dosis ng mga gamot sa iyong mga baga sa pamamagitan ng isang maskara, na kapaki-pakinabang kapag ang mga pasyente ay masyadong may sakit o hindi makagamit ng mga handheld inhaler, o kapag ang gamot ay hindi available sa inhaler form. Ang mga nebuliser ay maaaring maghatid ng mga gamot gaya ng Ventolin, saline (upang lumuwag ang mucus), antibiotics (hal. colicin) o antifungal, bagama't ang ilan ay kailangang ihatid sa pamamagitan ng mouthpiece dahil maaari silang tumagas sa paligid ng maskara at makapasok sa mga mata.

Nebulizer na ginamit sa Pambansang Aspergillosis Center:

Mga jet nebulizer gumamit ng compressed gas (hangin o oxygen) para mag-atomize ng gamot o saline, at angkop para sa mga malagkit na gamot. Ang mga ito ay hinihimok ng isang compressor (hal. Medix Econoneb), na kumukuha ng hangin (o oxygen) papasok at itinutulak ito sa isang filter at papunta sa silid ng nebuliser. Ang dalawang uri ng jet nebuliser na ginagamit sa National Aspergillosis Center ay mga simpleng jet nebuliser (hal. Microneb III) at breath-assisted nebulizer (hal. Pari LC sprint).

Mga simpleng jet nebulizer maghatid ng gamot sa pare-parehong bilis hanggang sa maubos ito, humihinga ka man o lumabas – samakatuwid hindi lahat ng gamot ay ihahatid sa iyong mga daanan ng hangin . Ang laki ng droplet na ginawa ng mga simpleng jet nebulizer ay mas malaki rin kaysa sa ginawa ng mga breath-assisted nebulizer, kaya ang gamot ay hindi naihatid hanggang sa iyong mga baga. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga gamot tulad ng mga bronchodilator (hal. Ventolin), na nagta-target sa makinis na kalamnan sa iyong mga daanan ng hangin, at samakatuwid ay hindi kailangang umabot hanggang sa iyong alveoli.

Breath-assisted nebulizer magkaroon ng balbula na nagsasara kapag nag-inspirasyon ka, pinipigilan ang paglabas ng gamot mula sa nebuliser habang humihinga ka, kaya mas kaunting gamot ang nasasayang. Ang mga droplet na ginawa ay mas maliit din, ibig sabihin ay mas maabot pa nila ang iyong mga daanan ng hangin. Samakatuwid ang breath-assisted nebuliser ay ginagamit para sa antibiotic at antifungal na gamot, upang maabot nila ang pinakamaliit, pinakamalayong bahagi ng iyong mga daanan ng hangin.

Iba pang mga nebulizer:

Vibrating mesh nebulizer gumamit ng mabilis na nanginginig na kristal upang i-vibrate ang isang metal plate na may mga butas sa loob (medyo tulad ng isang maliit na salaan). Pinipilit ng vibration ang gamot sa mga butas sa plato, na nagdudulot ng ambon ng maliliit na patak. Available ang maliliit, portable na bersyon ng vibrating mesh nebulizer, gayunpaman, hindi ito ginagamit ng NAC dahil hindi sila magagamit kasama ng marami sa mga gamot na inireseta sa aming mga pasyente, at hindi palaging napakatibay.

Tulad ng vibrating mesh nebulizer, mga ultrasonic nebulizer gumamit ng mabilis na nanginginig na kristal; gayunpaman, sa halip na itulak ang mga droplet sa pamamagitan ng mga pores sa isang metal plate, ang kristal ay direktang nag-vibrate sa gamot. Binabasag nito ang likido sa mga patak sa ibabaw nito, at ang ambon na ito ay malalanghap ng pasyente. Ang mga ultrasonic nebulizer ay hindi angkop para sa ilang partikular na gamot at hindi tradisyonal na ginagamit sa setting ng tahanan.

Para sa karagdagang impormasyon:

Kung inirerekomenda ka ng iyong doktor na gumamit ng nebulized na gamot kung gayon ang iyong pangkat ng pangangalaga ay maaaring ayusin para sa iyo na humiram ng isa nang walang bayad mula sa ospital at ipakita sa iyo kung paano ito gamitin. Gayunpaman, kung hindi ito posible, maaaring kailanganin mong bumili ng iyong sarili. Mahalagang sundin ang mga tagubilin sa paglilinis na kasama ng nebuliser, at palitan ang mga maskara at tubing bawat 3 buwan.