Healthcare propesyonal

MIMS Learning CPD

Ang National Aspergillosis Center ay nakipagtulungan sa MIMS upang ipakita ang unang online na kursong CPD para sa mga propesyonal sa kalusugan sa aspergillosis:

Diagnosis at pamamahala ng aspergillosis

Ang CPD module na ito para sa mga espesyalista sa paghinga ay binabalangkas ang diagnosis, mga uri, at pamamahala ng respiratory disease aspergillosis, na nagreresulta mula sa pagkakalantad sa karaniwang amag sa kapaligiran. Aspergillus.

Pumunta sa kurso dito

Maghanap ng Gamot:Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga

Maraming inireresetang gamot ang nakikipag-ugnayan kung pareho mong iniinom ang mga ito. Minsan maaari nilang gawing mas mataas ang epektibong dosis ng isang gamot, nanganganib sa mas mataas na epekto at kung minsan ay maaari nilang gawing mas mababa ito, na nanganganib sa pagkawala ng bisa. Ang lata sa pinakamabuting paraan ay ginagawang hindi epektibo ang paggamot at sa pinakamasama ay ginagawa itong hindi kasiya-siya o mapanganib pa nga.

Ang mga gumagawa ng gamot ay regular na naglalagay ng isang pack note kasama ng iyong gamot na nagpapaliwanag sa marami sa mga pakikipag-ugnayan na maaaring idulot ng isang gamot at ang ilan, tulad ng mga antifungal na gamot, ay nagdudulot ng maraming pakikipag-ugnayan. Nangangahulugan ito na kailangan ng mahusay na pangangalaga kapag nagrereseta ng mga naturang gamot.

Siyempre, ang iyong doktor o parmasyutiko ang unang lugar na dapat mong puntahan para tingnan kung mayroong anumang mga pagbabago sa iyong gamot, ngunit ang NHS ay nagpapanatili din ng kumpletong listahan ng lahat ng mga pakikipag-ugnayan na maaari mong hanapin para sa iyong mga gamot – pumunta sa NICE/BNF website dito.

Ang Fungal Infection Trust ay nagtayo at nagpapanatili din ng isang database ng mga pakikipag-ugnayan na dulot ng mga antifungal na gamot sa antifungalinteractions.org

 

National Aspergillosis Center: Mga Referral

Ang NAC ay kasalukuyang nakalagay sa South Manchester sa Wythenshawe Hospital, bahagi ng Manchester University NHS Foundation Trust.

Ito ay isang Highly Specialized Commissioned NHS na serbisyo para sa diagnosis at paggamot ng Chronic Pulmonary Aspergillosis (CPA) at tumatanggap ng mga referral at kahilingan para sa payo at gabay mula sa buong UK. Ang Ang mga pamantayan para sa referral ay detalyado dito.

Nagbibigay din ang NAC ng serbisyo ng NHS para sa iba pang anyo ng aspergillosis, ang pamantayan para sa referral ay ibinigay dito.