Pangkalahatang-ideya

Ito ay isang bihirang uri ng aspergillosis, na nakakaapekto sa mga taong may a normal na immune system. Ilang kaso lang ang naiulat, kadalasan pagkatapos ng matinding pagkakalantad sa kapaligiran hal. habang nalantad sa inaamag na dayami, mga balat ng balat ng puno, alikabok sa isang lugar ng trabaho at sa isang kaso, pagkatapos ng malapit na malunod! Maaaring maikli ang pagkakalantad - isang pangyayari.

  sintomas

  Ang mga palatandaan at sintomas ay maaaring kabilang ang: 

  • Lagnat (38C+)
  • Igsi ng hininga 
  • Pagbulong 
  • Mabilis, mababaw na paghinga
  • Ubo, na maaaring makagawa ng mauhog
  • Ang pananakit ng dibdib na lumalala habang humihinga ng malalim

  Pagkilala

  Ang pag-diagnose ng Aspergillus pneumonia ay maaaring maging mahirap dahil ang mga palatandaan at sintomas ay maaaring mapagkamalan bilang extrinsic allergic alveolitis at maaaring humantong sa paggamot na may corticosteroids, na hindi naaangkop para sa pneumonia at maaaring humantong sa paglala ng kondisyon. Samakatuwid, ang isang hanay ng mga espesyal na pagsusuri ay isinasagawa upang maabot ang isang tiyak na diagnosis. 

  Sanhi

  Ang mga sanhi ng Aspergillus pneumonia ay malinaw na nauugnay sa isang biglaang pagkakalantad sa isang malaking bilang ng mga fungal spores. Maaari nating isipin na maaaring madaig nito ang tugon ng immune system sa ilang mga pasyente ngunit hindi ito mahusay na sinaliksik. Nagsisimula na rin kaming makakita ng mga kaso na may kaugnayan sa mga taong nakatira sa mamasa, amag na mga tahanan ngunit ang koneksyon sa pagitan ng inaamag sa bahay at ng amag sa mga daanan ng hangin ng mga pasyente ay hindi maganda ang pagkakatatag. Sa isang kamakailang kaso sa Manchester Aspergillus pneumonia ay ibinigay bilang sanhi ng kamatayan ngunit napakababang antas ng Aspergillus ay nakita sa tahanan (Tingnan artikulo sa Manchester Evening News). 

  Para sa isang kamakailang pagsusuri sa lahat ng anyo ng aspergillosis kabilang ang Aspergillus pulmonya:  Ang klinikal na spectrum ng pulmonary aspergillosis, Kosmidis & Denning, Thorax 70 (3) Libreng pag-download

  paggamot

  Ang invasive aspergillosis ay nangangailangan ng pag-ospital at paggamot sa mga intravenous na antifungal na gamot. Kung hindi ginagamot, ang anyo ng aspergillosis na ito ay maaaring nakamamatay.