Kalusugan ng isip at Pagkabalisa

Malaki ang papel ng pagkabalisa sa lahat ng sintomas at pananaw ng pasyente. Lahat mula sa nerbiyos tungkol sa isang partikular na konsultasyon hanggang sa malalang epekto at allergy ay matutulungan kung matututunan natin kung paano kontrolin ang ating pagkabalisa. Halimbawa, ang pagkabalisa ay hindi nagiging sanhi ng allergy ngunit maaaring tumaas ang dami ng histamine na inilabas, na nagpapalala ng isang reaksiyong alerdyi.

Ang pagkabalisa ay hindi isang bagay na madali nating makontrol at kadalasan ay isang bagay na hindi natin nalalaman dahil ito ay nagpapahirap sa ating buhay. Ang kamalayan at pag-aaral tungkol sa mga tool na magagamit natin upang mabawasan ang pagkabalisa ay napakahalaga at maaaring magbago ng buhay.

Mga mapagkukunan

Ang Asthma at Lung UK ay may impormasyon kung paano makakaapekto ang pagkabalisa sa kondisyon ng iyong baga at kung paano pamahalaan ang pagkabalisa: Ang iyong kalagayan sa baga at pagkabalisa

Ang website ng NHS ay nagbibigay ng impormasyon at suporta sa paligid pagkabalisa sa kalusugan.

Ang kalusugan ng Harvard ay may isang artikulo na nagbabalangkas kung paano maaaring lumala ang stress sa iyong mga sintomas ng allergy.

Ang NHS ay nagsusumikap upang mapabuti ang pag-access sa therapy para sa pagkabalisa at depresyon, partikular sa mga nasa hustong gulang na may iba pang pangmatagalang kondisyon sa kalusugan.

Gumawa ang NHS ng dalawang interactive na gabay sa kung paano pamahalaan ang iyong stress at pagkabalisa:

Mga video

Nagbibigay ang video na ito ng impormasyon tungkol sa therapy sa pakikipag-usap para sa pagkabalisa at depresyon:

Narito ang isang relaxation technique na video ng NHS: https://www.youtube.com/watch?v=3cXGt2d1RyQ&t=3s

Gumawa ang BBC ng isang serye ng mga maikling video sa "Paano i-optimize ang iyong kalusugan at i-maximize ang iyong kagalingan, na may payo mula sa mga doktor, siyentipiko at mga taong may unang karanasan." I-access ang mga video dito: https://www.bbc.co.uk/ideas/playlists/health-and-wellbeing