AZ ng Aspergillosis

Ang Aspergillosis Trust ay nag-compile ng isang AZ ng lahat ng bagay na maaaring kailanganin mong malaman kung mayroon kang diagnosis ng aspergillosis. Isinulat ng mga pasyente para sa mga pasyente, ang listahang ito ay may maraming mga kapaki-pakinabang na tip at impormasyon para sa pamumuhay na may sakit: