Niwelowanie przepaści zdrowotnej w Europie

Zmniejszanie nierówności i wpływu środków oszczędnościowych na opiekę zdrowotną układu oddechowego.

Ten film dokumentalny ERS Vision powstał, aby podnieść świadomość nierówności w opiece zdrowotnej w Europie, zwłaszcza w medycynie układu oddechowego. Ten film skupiający ekspertów z różnych organizacji, takich jak European Respiratory Society, Światowa Organizacja Zdrowia, EuroHealthNet, porusza ważne kwestie, które wpływają na opiekę zdrowotną układu oddechowego w dzisiejszym trudnym klimacie gospodarczym.

European Respiratory Society: Obecne trudne środowisko gospodarcze i finansowe powoduje znaczne różnice w leczeniu chorób układu oddechowego w Europie.

Dodaj komentarz