ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਫੂਮੀਗੈਟਸ, ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ (ਏਬੀਪੀਏ ਵੇਖੋ) ਦੇ ਫੰਗਲ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ.

ਇਮਿ ;ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ; ਚਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ

ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਪੋਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਲ ਗਏ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਬੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ “ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ” ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਹਨ (ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ).

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿ systemਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਮਿuneਨ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਹੀ functionੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ - ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਇਮਿ systemਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸੀਸ ਜਾਂ ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ..

ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਣੂ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਇਮਿ systemਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਗਾਣੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਪਰਗਿਲਸ. ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਆਈਜੀਜੀ, ਆਈਜੀਏ, ਆਈਜੀਐਮ ਅਤੇ ਆਈਜੀਈ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ - ਇਹ ਇਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਮਿosਨੋਸੋਰਬੈਂਟ ਅਸਾਂ (ELISA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਿoਨੋ ਕੈਪ® ਖਾਸ ਆਈਜੀਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ. ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜੋ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ galactomannan assay, ਜਿੱਥੇ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਖਾਸ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਦੇ ਅਣੂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਜੋ ਇਮਿ systemਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਐਲਰਜੀ-ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਈਜੀਈ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ - ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਫਿਰ ਆਈਜੀਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਸਪਰਜੀਲੋਸਿਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਦਾਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਆਈਜੀਈ ਅਤੇ ਆਈਜੀਜੀ.

ਆਈਜੀਈ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਪਰਸਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ 0 ′ 55 ′ 43 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਈਜੀਜੀ, ਆਈਜੀਐਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਪਰਸਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ 0 ′ 29 ′ 14 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਏਬੀਪੀਏ

ਦਾ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਲਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਬੀਪੀਏ, ਜੋ ਦਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਇਮਿuneਨ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  • ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਓਸਿਨੋਫਿਲ
  • ਤੁਰੰਤ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ (ਆਈਜੀਈ)
  • ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਐਸਪਰਗਿਲਸ (ਆਈਜੀਜੀ)
  • ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੁੱਲ ਆਈ.ਜੀ.ਈ.
  • ਉੱਚਾ ਐਸਪਰਗਿਲਸ- ਖਾਸ ਆਈ.ਜੀ.ਈ.

ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਦਾ ਸੈੱਲ (ਪੀਲਾ) ਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਸੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ. ਐਸਈਐਮ ਨੂੰ ਵੋਲਕਰ ਬ੍ਰਿੰਕਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਪੀਐਲਓਐਸ ਪੈਥੋਜੇਨਜ਼ ਵਾਲੀਅਮ ਤੋਂ. 1 (3) ਨਵੰਬਰ 2005

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਪਰਜਿਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਜੀਵਾਣੂ, ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਦੀਰਘ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮੈਟਸ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਸੀਜੀਡੀ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਲਾਗ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੀਜੀਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.