Therapeutic drug monitoring (TDM)

Pagsubaybay sa therapeutic na gamot (TDM) ay isang sangay ng clinical chemistry at clinical pharmacology na dalubhasa sa pagsukat ng mga antas ng gamot sa dugo. Ang pangunahing pokus nito ay sa mga gamot na may makitid na therapeutic range, ibig sabihin, mga gamot na madaling ma-under-o overdose.

Kapag nagrereseta at namamahala ng oral antifungal na gamot, ang bawat isa ay kailangang maingat na pangasiwaan para sa bawat pasyente - ang talahanayan sa ibaba ay nagbibigay ng ilang karaniwang mga alituntunin gaya ng ginamit sa UK National Aspergillosis Center ng mga dalubhasang pharmacist nito.

Mga gamot na antifungal ng TDM

Mga gamot na antifungal ng TDM (2021)

Huling nai-update noong Agosto 9, 2021 ni Graham