Mga Smartphone Apps

Pumili kami ng ilang mga smartphone app na maaaring maging kapaki-pakinabang; mula sa mga makakatulong sa pang-araw-araw na buhay na may aspergillosis, hanggang sa mga larong nagbibigay-kaalaman tungkol sa paglaban sa antibiotic. Mag-click sa mga app sa ibaba para sa higit pang impormasyon, at upang i-download ang mga ito.

Ang pagtataya ng pollen sa UK ni Clarityn
Pasyente sa Pakikipag-ugnayang Antifungal
Pamamahala ng Pagkabalisa sa Sarili
Cognitive Diary CBT Self-Help
Self Help
Tanungin ang NHS
Nangangailangan ba ang mga Bug ng Gamot?
Larong SYNMOD
Operation Superbugs
Superbugs: Ang laro
Labanan ng Bakterya
Diksyunaryo ng antibiotic

Huling Na-update noong Nobyembre 23, 2018 ni Megan