SAFS – Malubhang hika na may fungal sensitization

Mayroon ka bang hika na patuloy na sumisikat na nagreresulta sa mga pagbisita sa ospital?
Kung ikaw ay nasuri at napatunayang sensitibo sa fungi, maaaring mayroon kang SAFS.

Maaaring hindi narinig ng iyong doktor ang kundisyong ito o maaaring hindi kumbinsido na mayroon ito. Ito ay medyo normal para sa isang bagong iminungkahing sanhi ng karamdaman, at oras lamang ang makukumbinsi ang lahat na mayroon ito. Ito ay naging paksa ng ilang mga double-blind na klinikal na pagsubok ngayon at kaya ang ebidensya ay tumataas. I-print ang pahinang ito at ipakita ito sa iyong doktor kung nag-aalala ka na maaaring mayroon kang SAFS.

Ang mga pasyenteng may SAFS ay may mahirap na hika. Sila ay mga nasa hustong gulang na lalaki o babae, na may average na edad sa diagnosis na ~50 taon. Ang kanilang pulmonary function na sinusukat ng FEV1 o peak flow ay nag-iiba mula sa 20-120% na hinulaang, depende sa kung gaano kahusay nakontrol ang kanilang sakit.

larawan ng taong gumagamit ng inhaler - ang mga kondisyon ng mga taong may malubhang hika na may fungal sensitization (SAFS) ay maaaring lumala sa pamamagitan ng paglanghap ng fungal spores

Pagtatanghal

Marami ang may makabuluhang sintomas ng ilong na may runny nose, pagbahin at mga sintomas na parang hayfever. Hindi sila gumagawa ng mga plug ng plema, tulad ng ginagawa ng mga pasyente ng ABPA, bagaman ang mga CT scan ay maaaring magpakita ng ilang mauhog sa mga daanan ng hangin. Ang eosinophilia ay karaniwan. Karamihan ay ganap na umaasa sa mataas na dosis na inhaled corticosteroids, na may mga pasulput-sulpot na kurso ng oral steroid na kinakailangan para sa mga exacerbations, at ang ilan ay sa tuluy-tuloy na oral steroid. Ang mga talamak na paulit-ulit na sintomas ng hika na hindi gaanong kontrolado ng maraming gamot ay isang karaniwang tampok para sa SAFS. Ang pagpasok sa ospital para sa paglala ng hika ay karaniwan din.

Ang pamantayan para sa pagtukoy ng SAFS ay:

Habang ang ilang mga pasyente ay sensitibo sa maraming fungi, ang karamihan ay tumutugon lamang sa isa sa dalawang fungi. Ang pinakakaraniwang fungi kung saan nagiging sensitibo ang mga pasyente ay: A. fumigatus at C. albicans, sa A. alternata, Trichopyton spp., Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum at Botrytis cinerea. Ang mga resulta ng pagsusuri sa balat ay kadalasang hindi naaayon sa mga resulta ng RAST. RAST titres (sa A. fumigatus) ay mas mababa kaysa titres sa mga pasyenteng may ABPA.

paggamot

Ang mga pasyenteng may SAFS ay kadalasang gumagamit ng maraming gamot. Ang pangmatagalang paglanghap at madalas na pag-inom ng oral corticosteroids ay kadalasang kumokontrol sa mga pasyente ng pinakamasamang sintomas, ngunit may mga kilalang masamang pangyayari. Ang mga pasyenteng ito ay karaniwang umiinom na ng alinman sa maikli o matagal na kumikilos na mga beta-2 agonist, o mga leukotriene antagonist na may ilang benepisyo.

Antifungal therapy na may itraconazole (200mg pasalita, dalawang beses araw-araw) ay kapaki-pakinabang sa pagkakaroon ng malaking epekto sa mga sintomas ng pulmonary at ilong. (Pinapayuhan ang therapeutic drug monitoring para sa itraconazole upang ma-optimize ang pagkakalantad sa itraconazole, na maaaring mangailangan ng paglipat sa pagitan ng mga kapsula at solusyon sa bibig, at kung minsan ay pagtaas o pagbaba ng dosis). Maaaring maging kapaki-pakinabang ang Fluconazole sa mga sensitibo sa trichophyton spp. Ang kinakailangang tagal ng antifungal therapy ay hindi tiyak.

Para sa higit pang mga detalye sa mga uri ng aspergillosis at ang kanilang mga sintomas at paggamot bisitahin ang mga sumusunod na link:

Huling nai-update noong Disyembre 14, 2019 ng Megan