European Patient Ambassador Program (EPAP)

Ang sumusunod na impormasyon ay kinuha mula sa European Patient Ambassador Program Website.

Mag-click dito upang malaman ang higit pa

Ano ang European Patient Ambassador Programme?

Ang European Patient Ambassador Program (EPAP) ay isang self-learning program na nagpapakilala sa mga pasyente at tagapag-alaga sa mahahalagang kasanayan at kaalaman na kailangan upang makipag-ugnayan sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, mga gumagawa ng patakaran, mga mananaliksik at mga mamamahayag.

Ito ay binuo ng European Lung Foundation (ELF) at ng NIHR CLAHRC para sa Leeds, York at Bradford, sa tulong ng mga pasyente, at mga propesyonal na may kadalubhasaan sa mga pangunahing lugar.

Sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang kinatawan, at pakikisangkot sa iba't ibang paraan, makakatulong ang mga pasyente at tagapag-alaga na baguhin ang paraan ng pamamahala sa isang kondisyon.

Sino ang layunin ng programa?

Ang programa ay naglalayong:

 • Mga taong may karanasan sa isang kondisyon bilang isang pasyente o tagapag-alaga
 • Mga taong interesado sa kung paano ginagamot o pinangangasiwaan ang kanilang kondisyon
 • Mga taong interesado sa bagong pananaliksik sa kanilang kalagayan
 • Mga taong gustong impluwensyahan ang patakaran sa paligid ng kanilang kalagayan sa lokal, pambansa o European na antas
 • Mga taong interesadong magtrabaho kasama ang media o gumamit ng social media upang imulat ang kanilang kalagayan
 • Mga taong interesadong dumalo at magsalita sa mga kumperensya

Maaaring naisin mong makilahok sa representasyon dahil masigasig ka sa pagpapataas ng kamalayan sa iyong kalagayan; o marahil ay mayroon kang mahirap o magandang karanasan at gusto mong tumulong na baguhin ang paraan ng pamamahala sa isang kundisyon.

Paano ito makikinabang sa akin at sa iba?

Ang mga taong nakatapos ng programa ay:

 • Alamin kung paano maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan
 • Unawain kung paano ginagawa ang mga desisyon tungkol sa pangangalagang pangkalusugan
 • Unawain ang mga mahahalagang terminong nauugnay sa iba't ibang aktibidad sa pangangalaga sa kalusugan at pananaliksik
 • Maging mas kumpiyansa sa paggalugad ng kanilang mga ideya at pagtukoy sa mga pinakamahusay na paraan upang makamit ang kanilang mga layunin
 • Magkaroon ng kaalaman upang makipag-ugnayan sa mga propesyonal, pulitiko at media
 • Makipag-ugnayan sa ibang tao sa programa para suportahan ang isa't isa
 • Maging handa na makilahok sa mga aktibidad tulad ng input sa mga alituntunin, mga proyekto sa pagsasaliksik, pagsasalita sa mga kumperensya, at ipaliwanag ang kanilang mga alalahanin sa mga gumagawa ng patakaran at media

Paano inihahatid ang programa?

Ipakikilala sa iyo ng programa ang mga pangunahing ideya at terminong kailangan upang maunawaan ang mga bahagi ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga karagdagang materyales ay ibinibigay kapwa sa panahon at sa pagtatapos para sa mga gustong mag-aral ng isang paksa nang mas malalim.

Ang programa ay:

 • Sa English – na may pag-asa ng karagdagang pagsasalin sa hinaharap
 • Online – sa anyo ng isang interactive na sistema
 • Modular – para mapili mo kung ano ang pinaka-interesan mo
 • Flexible – maaari mong ihinto at simulan ito kapag ito ay maginhawa para sa iyo, basta't matapos mo ito sa loob ng 12 buwan
 • Hindi hihigit sa 10 oras sa kabuuan at makikita mo rin ang iyong pag-unlad
 • Libre
 • Na-access sa pamamagitan ng pagpaparehistro upang matulungan ka naming makipag-ugnayan sa iba sa iyong kalagayan at ipaalam sa iyo ang anumang mga pagkakataon sa representasyon na maaaring maging interesado

Ang isang sertipiko ay ibibigay sa dulo ng bawat nakumpletong module.

Paano nakabalangkas ang programa?

Ang programa ay nakabalangkas sa pitong mga module:

 1. Nagiging mas mahusay na kaalaman
 2. Pagpapabuti ng kamalayan ng publiko
 3. Pagpapabuti ng paggamot at pangangalaga
 4. Pagsuporta sa pananaliksik at pag-unlad
 5. Nakakaimpluwensya sa patakaran
 6. Nagtatrabaho sa media
 7. Paglahok sa mga pang-agham at medikal na kumperensya

Maaari kang pumili at pumili kung aling mga module ang pinaka-interesado ka, o gawin ang iyong paraan sa pamamagitan ng mga ito. Ang kabuuang programa ay dapat tumagal ng hindi hihigit sa 10 oras. Maaari mong ihinto at simulan ang programa kapag maginhawa para sa iyo at i-save ang iyong pag-unlad.

Nagsama rin kami ng isang seksyon na tinatawag na 'Pagsisimula', na nagbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa paggamit ng programa. Ipinapaliwanag nito kung paano gamitin ang programa, kabilang ang kung paano gamitin ang menu, kung paano pumunta sa iba't ibang pahina, at tungkol sa iba't ibang aktibidad. Ito ay isang hiwalay na module, upang madali kang sumangguni dito kung kailangan mo.

Mayroon ding link sa programa para sa iyo na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email kung mayroon kang anumang mga paghihirap o mga katanungan.

Huling Na-update noong Nobyembre 29, 2018 ni Megan