Maghanap ng Gamot:Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga

Maraming inireresetang gamot ang nakikipag-ugnayan kung pareho mong iniinom ang mga ito. Minsan maaari nilang gawing mas mataas ang epektibong dosis ng isang gamot, nanganganib sa mas mataas na epekto at kung minsan ay maaari nilang gawing mas mababa ito, na nanganganib sa pagkawala ng bisa. Ang lata sa pinakamabuting paraan ay ginagawang hindi epektibo ang paggamot at sa pinakamasama ay ginagawa itong hindi kasiya-siya o mapanganib pa nga.

Ang mga gumagawa ng gamot ay regular na naglalagay ng isang pack note kasama ng iyong gamot na nagpapaliwanag sa marami sa mga pakikipag-ugnayan na maaaring idulot ng isang gamot at ang ilan, tulad ng mga antifungal na gamot, ay nagdudulot ng maraming pakikipag-ugnayan. Nangangahulugan ito na kailangan ng mahusay na pangangalaga kapag nagrereseta ng mga naturang gamot.

Siyempre, ang iyong doktor o parmasyutiko ang unang lugar na dapat mong puntahan para tingnan kung mayroong anumang mga pagbabago sa iyong gamot, ngunit ang NHS ay nagpapanatili din ng kumpletong listahan ng lahat ng mga pakikipag-ugnayan na maaari mong hanapin para sa iyong mga gamot – pumunta sa NICE/BNF website dito.

Ang Fungal Infection Trust ay nagtayo at nagpapanatili din ng isang database ng mga pakikipag-ugnayan na dulot ng mga antifungal na gamot sa antifungalinteractions.org

Sa wakas ang Fungal Infection Trust ay nakagawa din ng mga listahan ng supplement at herbal na gamot na maaaring magdulot ng mga pakikipag-ugnayan dito.

Huling nai-update noong Disyembre 10, 2021 ng Graham