National Aspergillosis Center: Mga Referral

Ang NAC ay kasalukuyang nakalagay sa South Manchester sa Wythenshawe Hospital, bahagi ng Manchester University NHS Foundation Trust.

Ito ay isang Highly Specialized Commissioned NHS na serbisyo para sa diagnosis at paggamot ng Chronic Pulmonary Aspergillosis (CPA) at tumatanggap ng mga referral at kahilingan para sa payo at gabay mula sa buong UK. Ang Ang mga pamantayan para sa referral ay detalyado dito.

Nagbibigay din ang NAC ng serbisyo ng NHS para sa iba pang anyo ng aspergillosis, ang pamantayan para sa referral ay ibinigay dito.

Huling nai-update noong Hunyo 21, 2022 ni admin