Paglaganap ng monkeypox

Dahil sigurado kaming marami sa inyo ang nakakaalam, may malawak na saklaw ng balita tungkol sa Monkey Pox, kung saan ang UK Health Security Agency (UKSA) ay nag-uulat ngayon ng higit pang labing-isang kaso.
Nauunawaan namin na ito ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa marami sa inyo, lalo na dahil ito ay nangyayari pagkatapos ng Covid-19. Gayunpaman, nais naming i-highlight na ang kasalukuyang patnubay ng UKHSA ay ang virus ay hindi karaniwang madaling kumalat, at ang panganib sa mga tao ay mababa. Patuloy ang mga pagsisiyasat, at isinasagawa ang contact tracing upang tingnan ang mga posibleng paraan ng paghahatid at maiwasan ang karagdagang pagkalat.

Ano ang Monkeypox?

Ang monkeypox ay isang zoonotic (maaaring kumalat mula sa mga hayop patungo sa mga tao) na viral infection na endemic sa mga bahagi ng kanluran at gitnang Africa.

Paano kumakalat ang monkeypox?

Ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng malapit na pisikal na pakikipag-ugnayan sa isang nahawaang indibidwal o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa dugo, mga likido sa katawan, o mga sugat sa balat o mucosal ng mga nahawaang indibidwal o hayop. Maaari rin itong kumalat sa pamamagitan ng pagkakadikit sa damit o linen na ginamit ng isang taong may impeksyon. 
Dapat tandaan na ang monkeypox ay HINDI higit sa lahat ay isang respiratory virus kaya hindi kumakalat sa parehong paraan tulad ng COVID-19 at malamang na hindi makakaapekto sa mga taong may dati nang sakit sa paghinga sa parehong paraan.

sintomas

Ang mga unang sintomas ng monkeypox ay kinabibilangan ng:
  • lagnat
  • sakit ng ulo
  • ang mga kalamnan ay nananakit
  • sakit ng likod
  • namamaga na mga lymph node
  • Nanginginig
  • pagkaubos
Karaniwang lumilitaw ang pantal 1 – 5 araw pagkatapos ng mga unang sintomas, kadalasang nagsisimula sa mukha at pagkatapos ay kumakalat sa ibang bahagi ng katawan, partikular sa mga kamay at paa.
Ang pantal (na maaaring magmukhang bulutong-tubig) ay nagsisimula bilang nakataas na mga spot, na nagiging maliliit na paltos na puno ng likido. Ang mga paltos na ito sa kalaunan ay bumubuo ng mga langib na kalaunan ay nalalagas. Ang mga sintomas ay kadalasang banayad at naglilimita sa sarili at karaniwang nawawala sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo.
Ang sinumang may mga alalahanin na maaari silang mahawaan ng monkeypox ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa NHS 111 o isang klinika sa kalusugang sekswal.
Higit pang impormasyon ay matatagpuan sa pamamagitan ng link sa ibaba.

Huling nai-update noong Mayo 23, 2022 ni admin

Mag-iwan ng Sagot