Pagkilala at pag-iwas sa depresyon

larawan na kumakatawan sa depresyon

Ang mga taong may mga malalang sakit gaya ng ABPA at CPA ay lubhang mahina sa pagkabalisa at depresyon. Ang mga ito ay hindi mababaw na mga sakit sa kanilang sarili, at maaari itong maging napakalubha at kahit na nagbabanta sa buhay sa ilang mga kaso, kung napapabayaan. Mahalaga na tayo alisin ang stigma na matagal nang bahagi ng depresyon - bahagi mula sa mga taong naghahangad na pababain ang halaga ng mga taong dumaranas ng depresyon, at bahagyang mula sa mga tao mismo. Ang depresyon ay karaniwan.

Pagkilala sa Depresyon – Mga Karaniwang Sintomas

Ang mental health charity, Mind, ay ginawa ang malawak na gabay na ito sa pag-unawa sa depresyon. Puno ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon at mga contact, kaya sulit na basahin kung sa tingin mo ikaw, o isang taong kilala mo, ay maaaring nakakaranas ng mga sintomas ng depresyon. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang sintomas na natukoy nila ay kinopya sa ibaba:

Ang pahinang ito ng NHS nagbibigay din ng magandang pangkalahatang-ideya ng depresyon; pagkilala sa mga sintomas sa iyong sarili, at ang iba't ibang opsyon sa paggamot na magagamit.

Depresyon at malalang sakit

Ang artikulong ito ng WikiHow ay napakahusay sa paglalarawan kung paano natin malalabanan ang depresyon dahil sa malalang karamdaman – ang unang bahagi nito ay ang pagtanggap, at pagkatapos ay pagbuo ng iyong mga personal na tool upang talunin ang depresyon. Ang pagbuo ng epektibong personal na mga tool sa pamamahala ay napakahalaga sa labanang ito; Ang kawalang-interes o kawalan ng pagtanggap ay mag-aambag sa pagpapalala ng depresyon, dahil kung hindi natin nakikilala ang mga sintomas (sa ating sarili o sa iba), mabibigo tayong bumuo ng ating mga depensa laban dito.

Huling Na-update noong Nobyembre 6, 2019 ni Megan