Pagpapanatiling Maayos

batang babae na nakangiti sa field na may thumbs up - ito ang keeping well section ng website

Ang Aspergillosis ay isang kumplikadong kondisyon at maaaring mahirap malaman kung paano manatiling malusog hangga't maaari, habang pinangangasiwaan ang iyong sakit. Ang pinakamahalagang bahagi ng iyong paggamot ay ang mga gamot at rekomendasyon na ibinibigay sa iyo ng iyong doktor at pangkat ng pangangalaga, at ang mga ito ay hindi ligtas na mapapalitan ng mga paggamot o suplemento na binili online. Gayunpaman, ang aming mga grupo ng suporta ay puno din ng mga masiglang talakayan tungkol sa kung ano ang maaaring gawin ng mga pasyente kasama ng kanilang paggamot upang maiwasan ang mga mapagkukunan ng Aspergillus spores, nagpapagaan ng mga sintomas, at masulit ang buhay.

Ang pasyente mismo ay maaaring mag-ambag sa pamamahala ng kanilang sariling sakit. Malalaman ng mga may allergic na anyo ng sakit na ang pag-iwas sa pinagmulan ng Aspergillus spores ay mahalaga; ang mga ito ay matatagpuan sa ilang mga hindi inaasahang lugar (hal. ang mga unan sa iyong kama ay maaaring maging pangunahing pinagmumulan ng fungal spore). Sa seksyong Keeping Well ng website na ito, nakakalap kami ng impormasyon tungkol sa maraming problema na maaaring maranasan ng mga nagdurusa ng aspergillosis, at mga tip kung paano pamahalaan/maiwasan ang mga ito.

Huling nai-update noong Disyembre 16, 2021 ng Lauren Amphlett