Mga Ulat ng NAC

taonNAC Report PDF
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2020/2021
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2019/2020
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2018/2019
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2017/2018
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2016/2017
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2015/2016
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2014/2015
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2013/2014
National Aspergillosis Center Patients' Survey 2013
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2012/2013
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2011/2012
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2010/2011
Talamak na Pulmonary Aspergillus Taunang Ulat 2009/2010

Huling nai-update noong Enero 11, 2019 ng Megan