Mga plano sa pagbabakuna para sa COVID-19 sa UK Set 2022 – Disyembre 2022

Ang gobyerno ng UK ay nag-anunsyo ng mga plano na bigyan ang lahat ng higit sa edad na 50 at anumang iba pang mahihinang grupo ng booster vaccination ngayong taglagas.

Hanggang kalahati ay maaaring makakuha ng bagong bakuna sa Moderna na binago upang ito ay mas epektibo laban sa pinakabagong mga variant ng omicron COVID, ngunit hindi pa garantisado ang supply kaya hindi naayos ang mga bilang na tumatanggap ng bakunang ito.

Ang mga makakatanggap ng isa sa mga naunang bersyon ng bakuna ngayong taglagas - Moderna o Pfizer - ay mapoprotektahan pa rin ng mabuti laban sa mga malalang sintomas ngunit hindi masyadong laban sa impeksyon. Sana, ang mga impeksyon ay patuloy na bumaba nang mabilis sa buong Agosto/Setyembre/Oktubre at pasulong.

Mag-click dito para sa buong anunsyo ng UK autumn vaccine program

Mga bakuna na gagamitin ngayong taglagas

 

 

Huling nai-update noong Disyembre 6, 2022 ng admin