Mga lokal na pagpupulong ng suporta

Mayroong ilang mga lokal na grupo ng suporta na inorganisa ng, at para sa, mga pasyente at tagapag-alaga ng aspergillosis. Nasa ibaba ang mga detalye ng mga pangkat na kasalukuyang naka-set up sa UK. Makipag-ugnayan sa 0161 291 5866 para sa karagdagang impormasyon.

East Anglia Support Group: Makipag-ugnayan kay Tina Schwartz sandts30@gmail.com para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

South Wales Support Group: Makipag-ugnayan kay Valerie Davies valerie.davies10@btinternet.com para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

Eskosya: Makipag-ugnayan kay Francis Gallagher fcag2001@gmail.com para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

West Yorkshire Support Group: Kung interesado kang tumulong sa pagbuo ng grupong ito mangyaring makipag-ugnayan kay Lin Holding-Denton sa admin@aspergillus.org.uk. Facebook Page.

Grupo ng Suporta sa Liverpool:  Magkita sa "WEATHERSPOONS", Childwall Fiveways Hotel, Queens Drive, Liverpool, L15 6XS. Makipag-ugnayan kay Brenda Winslade sarah.mua@outlook.com para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

Grupo ng Suporta sa London: Magkita sa Google UK, London, United. Makipag-ugnayan kay Bart Govaert bart.govaert@btinternet.com para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

West Midlands Support Group: Magkita sa Dudley Golf Club, Turners Hill, Rowley Regis. Makipag-ugnayan kay Jean Jones jjbirkdale@gmail.com para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

East Midlands Support Group: Magkita-kita sa Eat n Enjoy Café, 4 Eaton Walk, Rushden, Northants NN10 9SH. Makipag-ugnayan kay Kate Motali kate.montali@yahoo.co.uk para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

Bristol Support Group: Makipag-ugnayan kay Ann at Keith James ann.and.keith@btinternet.com para sa karagdagang impormasyon. Facebook Page.

Ang mga boluntaryo ay kailangan upang tumulong sa pag-set up ng higit pang Local Support Meetings para sa mga tao saanman sila nakatira sa UK (at higit pa) email admin@aspergillus.org.uk, o mag-iwan ng mensahe sa 0161 291 5866.

TANDAAN: Ang lahat ng mga grupo ay may isang pahina sa Facebook na mahahanap mo sa pamamagitan ng paghahanap para sa 'aspergillosis' sa Facebook.

Huling Na-update noong Nobyembre 1, 2020 ni Megan