Malusog na Baga para sa Buhay

Malusog na Baga para sa Buhay ay isa sa pinakamalaking kampanya para sa kalusugan ng baga, na nagpapataas ng kamalayan sa kahalagahan ng malusog na mga baga sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, siyentipiko, pangunahing pangangalaga, mga pasyente, gumagawa ng patakaran at publiko sa pamamagitan ng buong hanay ng mga kaganapan, proyekto at aktibidad na pang-promosyon.

Ang Healthy Lungs for Life ay naglalayong bawasan ang bilang ng mga taong dumaranas ng mga kondisyon ng baga sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan at kaalaman sa mga kondisyon ng baga at mga paraan upang maiwasan ang pinsala sa baga.

Sa 2018/19, nilalayon ng Healthy Lungs for Life na:

  • Dagdagan ang kaalaman sa epekto ng mahinang kalidad ng hangin sa kalusugan ng baga
  • Itaas ang kamalayan sa mga aksyon na maaaring gawin ng lahat upang protektahan ang kanilang sariling mga baga mula sa panloob at panlabas na polusyon sa hangin
  • I-highlight ang mga benepisyo ng pagtigil sa paninigarilyo
  • Suportahan ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa pagtulong sa kanilang mga pasyente na huminto sa paninigarilyo

Huling Na-update noong Nobyembre 30, 2018 ni Megan