Pagpupulong ng National Aspergillosis Center (NAC) Patient & Care Support: Hulyo 2021

Ang aming mga pagpupulong sa suporta ay hindi pormal at idinisenyo upang bigyan ang mga kalahok na makipag-chat, magtanong at makinig sa ilang ekspertong opinyon sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa aspergillosis sa ilang paraan - maaari ka ring magtanong. Walang sinuman ang kailangang umalis nang walang sagot mula sa pangkat ng NAC ang kanilang mga tanong.

Ngayong buwan ay nagkaroon kami ng usapan mula sa researcher ng University of Manchester at Manchester Fungal Infection group (MFIG) na si Jorge Amich Elias sa kanyang pananaliksik sa mga bagong paraan ng paggamot sa aspergillosis – ang isang ito ay mayroon pang gamot na handa nang gamitin!

Panoorin ang buong Video dito

Nagkaroon din kami ng informative talk sa mahalagang paksa ng Kapangyarihan ng Abogado mula sa miyembro ng koponan ng NAC na si Lauren Amphlett.

Tingnan ang isang koleksyon ng aming mga pagpupulong na bumalik sa ilang taon dito

Pagpupulong ng National Aspergillosis Center (NAC) na Suporta sa Pasyente at Tagapag-alaga: Hunyo 2021

Ang aming mga pagpupulong sa suporta ay hindi pormal at idinisenyo upang bigyan ang mga kalahok na makipag-chat, magtanong at makinig sa ilang ekspertong opinyon sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa aspergillosis sa ilang paraan - maaari ka ring magtanong. Walang sinuman ang kailangang umalis nang walang sagot mula sa pangkat ng NAC ang kanilang mga tanong.

Ngayong buwan ay nagkaroon kami ng usapan mula sa Graham Atherton ng National Aspergillosis Center Team na may update sa pandemya ng COVID at ang mga implikasyon nito para sa mga pasyente ng aspergillosis sa UK, si Beth Bradshaw ng NAC ay nagsasalita tungkol sa mga pagsusuri sa pag-andar ng baga at binibigyan kami ni Chris Harris ng aming lingguhang ehersisyo sa loob ng 10 minuto .

Panoorin ang buong Video dito

Tingnan ang isang koleksyon ng aming mga pagpupulong na bumalik sa ilang taon dito

Available na ang pagre-record ng Pamamahala sa Breathlessness talk!

Nagre-record mula noong Abril 15, 2021, nang magsalita ang aming espesyalistang physiotherapist na si Phil Langridge sa aming pasyente ng aspergillosis at grupo ng suporta ng mga tagapag-alaga tungkol sa paghinga.

—–Mga nilalaman ng video—-

 • 00: 00 Intro
 • 01:05 Kahulugan ng paghinga
 • 03:19 Kailan humingi ng tulong (Safety net)
 • 04:09 Mga sanhi ng paghinga
 • 06:53 Mga bagay na maaaring gawin upang makatulong sa kawalan ng paghinga
 • 17:19 Mga pamamaraan para makatulong sa kawalan ng hininga – Mechanics
 • 21:44 Mga pamamaraan upang makatulong sa paghinga – Mga posisyon para sa pagbawi
 • 24:09 Mga pamamaraan upang makatulong sa kawalan ng hininga – Timing
 • 29:27 Mga pamamaraan para makatulong sa kawalan ng hininga – Mag-alala
 • 32:09 Mga diskarte para makatulong sa kawalan ng hininga – Iba pa
 • 41:04 Mag-uwi ng mga puntos
 • 43:16 Q&A

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pamamahala ng paghinga dito.

Ang British Lung Foundation ay may maraming impormasyon tungkol sa paghinga dito. 

Pagpupulong ng mga Pasyente – Roma 2010

Ang sumusunod na internasyonal na pagpupulong ay naitala lalo na para sa mga pasyente na may mga problemang nauugnay sa aspergillus - na idinisenyo upang magbigay ng mapagkukunan para sa mga pasyente at matugunan ang ilan sa kanilang mga katanungan. Ang ilang mga pag-uusap ay magagamit na ngayon bilang mga podcast sa iTunes store - maghanap para sa "aspergillus at aspergillosis podcast"

»Magbasa nang higit pa

Pagpupulong ng mga pasyente noong Nobyembre 2018

petsaNagsasalitaPamagat
Nobyembre 2018 Findra Setianingrum Ang papel ng pagsubaybay sa antas ng Aspergillus Ig G sa mga pasyente ng CPA na may operasyon
Megan Bridgeland Tulungan kaming bumuo ng bagong website ng mga pasyente
Graham Atherton Tulungan kaming magsaliksik ng bagong QoL questionnaire
Mag-click dito upang tingnan ang pulong/kahaliling bersyon/Pagre-record sa Facebook

Mga nabanggit na mapagkukunan:

http://www.nacpatients.org.uk (Website ng mga lumang pasyente)

https://www.aspergillosis.org (Ang website ng mga bagong pasyente sa pagbuo)

1 2 3 ... 20