Mga plano sa pagbabakuna para sa COVID-19 sa UK Set 2022 – Disyembre 2022

Ang gobyerno ng UK ay nag-anunsyo ng mga plano na bigyan ang lahat ng higit sa edad na 50 at anumang iba pang mahihinang grupo ng booster vaccination ngayong taglagas.

Hanggang kalahati ay maaaring makakuha ng bagong bakuna sa Moderna na binago upang ito ay mas epektibo laban sa pinakabagong mga variant ng omicron COVID, ngunit hindi pa garantisado ang supply kaya hindi naayos ang mga bilang na tumatanggap ng bakunang ito.

Ang mga makakatanggap ng isa sa mga naunang bersyon ng bakuna ngayong taglagas - Moderna o Pfizer - ay mapoprotektahan pa rin ng mabuti laban sa mga malalang sintomas ngunit hindi masyadong laban sa impeksyon. Sana, ang mga impeksyon ay patuloy na bumaba nang mabilis sa buong Agosto/Setyembre/Oktubre at pasulong.

Mag-click dito para sa buong anunsyo ng UK autumn vaccine program

Mga bakuna na gagamitin ngayong taglagas

 

 

Mga Alituntunin ng Pamahalaan ng UK para sa mga Nagtanggol mula sa COVID-19

Habang unti-unting lumalabas ang UK mula sa pandemya ng COVID-19 sa pamamagitan ng pag-relax ng mga paghihigpit sa ating pang-araw-araw na buhay, sulit na suriin kung ano ang payo para sa mga taong hiniling na protektahan mula sa COVID-19 noong 2020.

Ang pag-shield ay nangangailangan ng pag-lock ng iyong sarili mula sa lahat ng direktang pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang layong pigilan ka nila na mahawaan ka ng COVID-19. Isa itong matinding panukalang nilayon na maging panandalian at napatunayang epektibo sa pagpapabagal sa rate ng impeksyon, pagkalat ng bawat alon ng pandemya sa UK.

Sa pagtatapos ng 2020, may mga epektibong bakuna na na nagsisimulang maging available para magbigay ng proteksyon at ang shielding ay naging hindi gaanong mahalaga habang inilunsad ang mga ito. Sa pagtatapos ng 2021 nagkaroon din kami ng mga epektibong paggamot para sa COVID-19 upang magbigay ng karagdagang layer ng proteksyon.

Noong Disyembre 2021, tinapos ng gobyerno ng UK ang shielding upang wakasan ang anumang banta ng pinsala na maaaring idulot nito sa kalusugan ng isip ng mga taong mahina. Hindi tinapos ng patnubay na ito ang lahat ng uri ng proteksyon, ang mga pinaka-nakahiwalay lamang. Iminungkahi nito ang mga sumusunod bilang mga paraan upang pagaanin at bawasan ang anumang natitirang panganib ng impeksyon:

Dapat mong ipagpatuloy sundin ang parehong mga alituntunin gaya ng pangkalahatang publiko sa pananatiling ligtas at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Gayunpaman, bilang isang taong may kondisyon sa kalusugan, maaaring gusto mong isaalang-alang, kasama ng anumang payo mula sa iyong clinician, kung ang mga karagdagang pag-iingat ay tama para sa iyo. Maaaring kabilang dito ang:

 • isinasaalang-alang kung ikaw at ang iyong mga nakakasalamuha ay nabakunahan na – maaaring gusto mong maghintay hanggang 14 na araw pagkatapos ng pinakabagong dosis ng bakuna para sa COVID-19 ng lahat bago makipag-ugnayan sa iba
 • Isinasaalang-alang ang patuloy na pagsasagawa ng social distancing kung ito ay tama para sa iyo at sa iyong mga kaibigan
 • humihiling sa mga kaibigan at pamilya na kumuha ng mabilis na lateral flow antigen test bago bumisita sa iyo
 • humihiling sa mga bisita sa bahay na magsuot ng panakip sa mukha
 • pag-iwas sa mga nakakulong na masikip na lugar

Buong patnubay para sa mga taong dating itinuturing na klinikal na lubhang mahina laban sa COVID-19

 

Pagkabalisa sa Facemask

Ang pagsusuot ng facemask ay isa pa ring mahalagang bahagi ng kung paano natin pinoprotektahan ang ating sarili at ang iba mula sa impeksyon sa COVID-19 at magpapatuloy pa rin ito sa loob ng ilang panahon. Ang pagsusuot ng facemask sa publiko ay isang bagay na kasalukuyang hinihiling sa atin ng mga regulasyon ng gobyerno na gawin. Para sa karamihan ng mga tao na hindi nagdudulot ng problema, ngunit para sa ilang mga grupo, ito ay isang mahirap na bagay na sundin.

Para sa ilan, may mga medikal na dahilan para sa kanilang kawalan ng kakayahang magsuot ng facemask at sa kadahilanang iyon, sila ay binibigyan ng mga exemption mula sa patnubay ng gobyerno (Exemptions sa England, Mga pagbubukod sa Wales, Mga pagbubukod sa Scotland, Mga pagbubukod sa NI).

Isinaalang-alang ng mental health charity MIND ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga taong madaling dumanas ng pagkabalisa na mahirap kontrolin at lalo na ang mga pagkabalisa na nauugnay sa mga facemask. Maaaring ito ay pagkabalisa kapag sinusubukang magsuot ng facemask, ngunit maaari rin itong kabilangan ng pagkabalisa na dulot kapag hindi nagsusuot ng facemask sa mga sitwasyon kung saan marami pang ibang tao ang magsusuot ng isa. Ang MIND ay nagsulat ng isang kapaki-pakinabang na pahina ng impormasyon na tumutugon sa lahat ng mga paghihirap na ito at nag-aalok ng mga tip sa kung paano pamahalaan ang mga emosyong iyon - kahit na ang mga taong nakasuot ng facemask at nababalisa tungkol sa pakikisama sa iba na walang suot.

Lahat tayo ay maaaring magdusa mula sa pagkabalisa kapag inilagay sa hindi pamilyar, hindi karaniwan o hindi komportable na mga sitwasyon - higit pa kaysa sa isang pandaigdigang pandemya - kaya mayroong isang bagay na matutunan para sa karamihan sa atin sa artikulong ito

Mag-click dito para pumunta sa MIND website page sa facemask anxiety.

Impormasyon sa mga paggamot para sa Covid-19

Nasa ibaba ang isang buod ng impormasyon na makikita dito:

https://www.gov.uk/government/news/uks-most-vulnerable-people-to-receive-life-saving-covid-19-treatments-in-the-community

Maaaring alam na ng marami sa inyo ang pagsubok sa oral antiviral na paggamot na COVID-19 sa buong UK para sa mga indibidwal na may mataas na panganib. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay imbestigahan ang bisa ng oral COVID-19 antivirals.

Sinusubukan ng PANORAMIC trial ang Molnupiravir – ang unang oral antiviral na inaprubahan ng Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Bukas ang pag-aaral na ito SINUMAN sino:

 • Kasalukuyang nakararanas ng mga sintomas ng Covid-19, simula sa huling 5 araw
 • AT ay nagkaroon ng positibong PCR test
 • AT ay may edad na 50 o higit pa OR may edad na 18 o higit pa na may isa sa mga nasa ibaba na dati nang kundisyon:
  • Talamak na sakit sa paghinga (kabilang ang talamak na nakahahawang sakit sa baga (COPD), cystic fibrosis at hika na nangangailangan ng hindi bababa sa araw-araw na paggamit ng pang-iwas at/o reliever na gamot)
  • Panmatagalang sakit sa puso o vascular
  • Talamak na Sakit sa Bato
  • Talamak na Sakit sa Atay
  • Talamak na sakit sa neurological (kabilang ang demensya, stroke, epilepsy)
  • Malubha at malalim na kapansanan sa pag-aaral
  • Down's syndrome
  • Diabetes mellitus (Type I o Type II)
  • Immunosuppression: pangunahin (hal. Mga minanang sakit sa immune na nagreresulta mula sa genetic mutations, kadalasang naroroon sa kapanganakan at nasuri sa pagkabata) o Pangalawa dahil sa sakit o paggamot (hal. sickle cell, HIV, cancer, chemotherapy)
  • Mga tatanggap ng solidong organ, bone marrow at stem cell transplant
  • Morbid obesity (BMI > 35)
  • Malubhang sakit sa isip
  • Naninirahan sa bahay ng pangangalaga
  • Hinuhusgahan ng pagre-recruit ng clinician o research nurse (registered medical practitioner o trained study nurse) bilang clinically vulnerable

 

Kung karapat-dapat, ang mga taong tumatanggap ng positibong pagsusuri sa PCR ay kokontakin ng pangkat ng pag-aaral o isang lokal na propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, halimbawa, ang kanilang GP, upang mag-sign up sa pagsubok. Bilang kahalili, maaaring mag-sign up ang mga tao sa kanilang sarili sa pamamagitan ng website ng pag-aaral (link sa ibaba).

https://panotrial.uk/Participant/Eligibility/Step1_Inclusion.aspx

Napakahalaga na ang mga karapat-dapat na kalahok ay agad na magpatala sa pag-aaral upang matiyak na mayroon silang pagkakataon na ma-access ang mga antiviral na paggamot sa loob ng unang 5 araw ng mga sintomas ng COVID-19.

Ang pagsali sa pag-aaral ay mangangailangan sa mga kalahok na kumpletuhin ang isang pang-araw-araw na talaarawan sa loob ng 28 araw sa pamamagitan ng PANORAMIC website o tumanggap ng tawag sa telepono mula sa trial team sa mga araw na 7, 14 at 28 upang magsalita tungkol sa kanilang mga sintomas. Ang unang hanay ng mga resulta mula sa pagsubok ay inaasahang sa unang bahagi ng 2022.

Bilang karagdagan sa PANORAMIC na pag-aaral, mayroon ding magagamit na paggamot para sa mga nasa pinakamataas na grupo ng panganib. Ang mga taong ito ay aabisuhan ng NHS kung mayroon silang kundisyon na gagawin silang karapat-dapat.

Ang mga pasyente sa pangkat na ito ay makakapagpanatili ng PCR test sa bahay mula sa NHS Test and Trace upang suportahan ang mabilis na pagsusuri, upang ma-access nila ang mga paggamot sa lalong madaling panahon pagkatapos magsimula ang mga sintomas.

Ang mga kwalipikadong pasyente na tumatanggap ng positibong pagsusuri ay susuriin sa telepono ng isang dalubhasang clinician mula sa isang NHS COVID Medicines Delivery Unit (CMDU), na susuri at tatalakayin sa pasyente kung ano ang pinakaangkop na paggamot para sa kanila.

Ang UK ay nakakuha ng 4.25 milyong kurso ng mga antiviral na paggamot at hinihimok ang lahat ng higit sa 50s at ang pinaka-mahina na mag-sign up sa pambansang pag-aaral sa sandaling magpositibo sila para sa Covid-19.

https://www.gov.uk/government/news/uk-secures-millions-more-antivirals-to-help-fight-omicron

 

 

Manatiling Ligtas mula sa COVID-19 – Omicron

Ang kasalukuyang sitwasyon sa bagong variant ng COVID-19 na tinutukoy bilang omicron ay mas nakakahawa ito kaysa sa anumang nakaraang variant at napakabilis na kumakalat sa buong UK. Nagdudulot ito ng seryosong banta ng impeksyon para sa sinuman, kahit na nakumpleto mo na ang iyong pangunahing kurso ng mga bakuna – na:

 • Dalawang iniksyon para sa karamihan ng mga tao
 • dalawang iniksyon kasama ang isang 'third primary' na iniksyon para sa iilan na sinabihan ng kanilang doktor na kailangan nila ng dagdag na dosis dahil sa pagkakaroon ng bahagyang hindi gaanong epektibong immune response

Ang pagiging epektibo ng pangunahing kurso ng mga pagbabakuna ay kilala na dahan-dahang bumababa sa paglipas ng panahon at bago pa man lumitaw ang omicron ay may isang sistemang inilagay upang bigyan ang lahat ng nasa panganib ng isang 'booster' na pagbabakuna pagkatapos ng 6 na buwan.

Gayunpaman, dahil sa napakabilis na pagkalat ng omicron mayroon na ngayong kapansin-pansing tumaas na pangangailangan ng madaliang pagkilos upang matiyak na ang lahat ng mahihinang tao ay nagkaroon ng kanilang booster sa loob ng 3 buwan. Binubuo nito ang iyong pinakamahusay na proteksyon laban sa impeksyon ng omicron at upang mabawasan ang mga sintomas na kasunod kung ikaw ay nahawahan, na pinapanatili ka sa labas ng ospital.

Iminumungkahi namin ang mga sumusunod sa mga taong may aspergillosis:

 

 1. Pinakamahalaga makuha ang iyong booster jab
 2. Bumalik sa routine ng paghuhugas ng kamay/pagsuot ng facemask/social spacing gaya ng dati sa pandemic na ito
 3. Intindihin mo yan Ang bentilasyon ay napakahalaga upang matigil ang mga impeksyon – hikayatin ang pag-agos ng hangin sa anumang nakapaloob na mga puwang kung saan ka kasama ng ibang tao – ipagpalagay na sinuman ay maaaring nagkakalat ng omicron nang hindi nalalaman
 4. Kung dadalo ka sa isang pagtitipon sa Pasko ay nangangailangan din na lahat ng dadalo ay may negatibo lateral flow test SA ARAW NG PULONG. (Mag-order ng mga pagsubok dito o bisitahin ang iyong lokal na parmasyutiko upang kunin ang isang kit).

Ang Omicron ay lubhang palihim at malamang na magkakaroon ng higit sa isang milyong kaso pagdating ng Pasko, ngunit kung susundin mo ang lahat ng mga alituntunin sa itaas ay magkakaroon ka ng mas mababang panganib ng impeksyon.

 

Sa kabila ng mga pag-iingat sa itaas, mukhang karamihan sa mga siyentipiko ay ipinapalagay na lahat tayo ay mahahawa sa kalaunan. Ang magandang balita ay mukhang hangga't ikaw ay ganap na nabakunahan at napalakas ay makakaranas ka ng mas kaunting mga sintomas at magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na manatili sa labas ng ospital. Gayunpaman, hindi pa kami masyadong sigurado tungkol dito hanggang sa dumarating pa ang mga kaso, dahil hindi namin alam kung paano ito makakaapekto sa mga may sakit sa paghinga kaya ang pag-iingat sa Pasko ay magiging napakahalaga para sa inyong lahat.

 

Regular na suriin Patnubay ng gobyerno ng UK (saklaw sa lahat ng bansa)

tingnan din Coronavirus: kung paano manatiling ligtas at tumulong na maiwasan ang pagkalat

Para sa mga employer at sa mga nasa trabaho: Pagpapanatiling ligtas sa mga lugar ng trabaho

1 2 3 ... 7