COVID-19 Balita

Hindi na ginagamit ang COVID-19 App Ang NHS COVID-19 app, na nag-alerto sa malalapit na contact ng isang positibong kaso at nagbibigay ng pinakabagong payong pangkalusugan tungkol sa virus, sarado noong 27 Abril 2023. Sa nakalipas na taon, ang tagumpay ng programa ng pagbabakuna , pinataas na access sa...

Pagkabalisa sa Facemask

Ang pagsusuot ng facemask ay mahalagang bahagi pa rin ng kung paano natin pinoprotektahan ang ating sarili at ang iba mula sa impeksyon ng COVID-19 at magpapatuloy pa rin ito sa loob ng ilang panahon. Ang pagsusuot ng facemask sa publiko ay isang bagay na kasalukuyang hinihiling sa atin ng mga regulasyon ng gobyerno na gawin. Para sa karamihan ng mga tao na...

Pagpupulong ng National Aspergillosis Center (NAC) na Suporta sa Pasyente at Tagapag-alaga: Hunyo 2021

Ang aming mga pagpupulong sa suporta ay hindi pormal at idinisenyo upang bigyan ang mga kalahok na makipag-chat, magtanong at makinig sa ilang ekspertong opinyon sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa aspergillosis sa ilang paraan - maaari ka ring magtanong. Walang kailangang umalis nang hindi...