Haemoptysis

Kung magdadala ka ng higit sa isang kutsarita ng dugo, pumunta kaagad sa A&E.

Ang ibig sabihin ng hemoptysis ay pag-ubo ng dugo mula sa mga baga. Maaari itong magmukhang isang maliit na dami ng dugo-streaked sputum, o mas malaking halaga ng matingkad na pulang mabula na plema.

Ito ay medyo karaniwang sintomas sa mga pasyente ng CPA, at ilang pasyente ng ABPA. Maaari itong mag-alala sa mga unang beses na nangyari ito ngunit naiintindihan ng karamihan sa mga pasyente kung ano ang normal para sa kanila. Kung may anumang pagbabago sa dami o pattern ng iyong hemoptysis (o kung naranasan mo ito sa unang pagkakataon) dapat mong sabihin sa iyong doktor, dahil maaari itong maging isang babalang senyales na ang iyong sakit ay maaaring umuunlad.

Ang napakalaking hemoptysis ay tinukoy bilang 600ml (mahigit isang pinta lang) ng dugo sa loob ng 24 na oras, o 150ml (kalahating lata ng Coke) sa loob ng isang oras. Gayunpaman, kahit na ang mas maliit na halaga ay maaaring makagambala sa iyong paghinga. Kung mangyari ito kailangan mong tumawag kaagad sa 999.

Kung nagkakaroon ka ng maraming malalaking pagdurugo, maaari kang magreseta ng tranexamic acid (Cyclo-F/Cyclokapron), na tumutulong upang ihinto ang pagdurugo. Magandang ideya na panatilihin ang packaging upang madali mong maipakita sa paramedic kung ano mismo ang iyong kinuha.

Paminsan-minsan ay nahihirapan ang aming mga pasyente na ipaalam ang kalubhaan ng sitwasyong ito sa mga paramedic at iba pang mga clinician, lalo na kung hindi sila pamilyar sa aspergillosis. Maaaring mabilis na lumala ang mga pasyente na ang mga baga ay nasira ng aspergillosis at/o bronchiectasis, kaya mahalagang maging matatag at igiit na dalhin ka nila sa ospital. Maaaring bigyan ka ng NAC ng wallet alert card na may kasamang tala tungkol dito para sa mga paramedic.

Kung na-admit ka sa ospital para sa hemoptysis, maaari kang makatanggap ng mga pagsasalin ng dugo o likido. Maaaring kailanganin mo ang isang bronchoscopy upang mahanap ang pinagmulan ng pagdurugo o ma-intubated upang matulungan kang huminga nang mas mahusay. Maaaring kailanganin mong sumailalim sa embolization upang ihinto ang pagdurugo, na ginagawa sa pamamagitan ng pagpasok ng wire sa isang daluyan ng dugo sa iyong singit. Una sa isang pag-scan ay mahahanap ang nasirang arterya, at pagkatapos ay ang maliliit na particle ay iturok upang bumuo ng isang namuong dugo. Sa maliit na bilang ng mga kaso, maaaring imungkahi ang operasyon o radiotherapy.

Karagdagang pagbabasa tungkol sa hemoptysis:

  •  Ang tranexamic acid ay maaaring makatulong upang mabawasan ang dami at tagal ng pagdurugo sa hemoptysis, na may mababang panganib ng mga komplikasyon. (Moen et al (2013))

Kapansin-pansin, ang mga baga ay may dalawang magkahiwalay na suplay ng dugo: ang bronchial arteries (nagsisilbi sa bronchi) at ang pulmonary arteries (nagsisilbi sa alveoli). 90% ng pagdurugo ng haemoptysis ay nagmumula sa mga bronchial arteries, na nasa ilalim ng mas mataas na presyon dahil direkta silang lumalabas sa aorta.

Laktawan sa nilalaman