Katapusan ng buhay

Bagama't hindi kailanman kaaya-ayang isipin, ang mabuting pagpaplano ay makakatulong upang mabawasan ang stress at pagkabalisa sa mga desisyon sa pagtatapos ng buhay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagustuhan para sa mahirap na oras na ito at ang mga ito ay mas malamang na maisasakatuparan kung ang isang nakasulat na plano ay inihanda nang maaga at tapat na tinalakay sa mga mahal sa buhay at mga clinician. Maaaring tumagal ng kaunting panggigipit sa mga mahal sa buhay at magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip upang mas ma-enjoy ang oras na natitira sa iyo.

Ang Hippocratic Post ay mayroon nagsulat ng isang kapaki-pakinabang na artikulo sa kung kailan kailangan nating mag-isip tungkol sa pagpaplano, at kung paano magplano, pangangalaga sa katapusan ng buhay. Ito ay isang artikulo na naglalayon sa lahat sa halip na sa mga may malalang sakit lamang, ngunit karamihan sa mga puntong ibinibigay nito ay lubhang nauugnay sa mga taong may malalang sakit.

Bisitahin ang Mamamatay na Bagay website para sa karagdagang impormasyon, kabilang ang Maghanap ng Tulong sa Akin direktoryo upang mahanap ang mga serbisyo sa iyong lugar at mga pambansang helpline

NICE Mga Alituntunin: Sa UK, ang National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ay gumawa ng isang kalidad na pamantayan na sumasaklaw sa pangangalaga kung saan ang mga nasa hustong gulang ay karapat-dapat kapag sila ay malapit na sa katapusan ng kanilang buhay. Kabilang dito ang mga kapaki-pakinabang na link sa ilang mga sumusuportang organisasyon, kabilang ang Ang Pasyente Association. Ang mga patnubay ay matatagpuan dito: NICE End of Life Care para sa Matanda

Pagpaplano ng anticipatory na pangangalaga
Maaaring mahirap ipahayag ang iyong mga kahilingan kung bigla kang lumala, lalo na kung ikaw ay humihingal o nalilito. Ang mga taong may ilang uri ng aspergillosis ay maaaring lumala nang mas mabilis o mabagal kaysa sa inaasahan, kaya karaniwang inirerekumenda na magkaroon ng isang plano kung may pagkakataon na maaari kang mamatay sa loob ng susunod na 6-12 buwan.

Maaari mong isama ang sumusunod sa iyong plano:

  •  Kung gusto mo a DNACPR (Huwag Subukan ang CardioPulmonary Resuscitation) tandaan o Paunang Desisyon idinagdag sa iyong mga medikal na rekord
  • Kung mas gusto mong nasa bahay o nasa hospice sa dulo
  • Anong uri ng pain relief ang gusto mo
  • Kung nais mong dumalo ang isang chaplain o iba pang opisyal ng relihiyon
  • Anong uri ng libing ang gusto mo
  • Ano ang gagawin sa anumang mga gamot sa iyong 'kung sakali' na kahon
  • Sino ang magkakaroon kapangyarihan ng abugado

Maaaring gusto mong magsulat ng na-update na bersyon ng iyong plano kung magbabago ang iyong mga sintomas, alalahanin o kagustuhan sa hinaharap. may karapatan kang magbago ng isip.

Pag-aayos ng palliative care
Ang iyong GP o pangkat ng pangangalaga ay makakapagbigay sa iyo ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan para sa mga palliative care services sa iyong lugar.
tawag +03000 030 555 o email enquiries@blf.org.uk upang malaman kung a British Lung Foundation matutulungan ka ng nars na tumanggap ng paggamot sa iyong sariling tahanan, sa halip na sa isang ospital.

Suporta sa emosyonal
Maghanap ng one-to-one o couples counseling services sa iyong lugar gamit ang Direktoryo ng Pagpapayo. O makipag-ugnayan Soul Midwives or Habag sa Pagkamatay.

Nag-aayos ng alagang hayop na aalagaan

Ang Cinnamon Trust tumutulong na panatilihin ang mga alagang hayop sa kanilang mga may-ari hangga't maaari. Maaari silang maglakad ng mga aso para sa mga nawalan ng paggalaw, o mag-alaga ng mga alagang hayop habang nasa ospital ang kanilang may-ari, o mag-ayos ng bagong tahanan para sa mga alagang hayop na ang mga may-ari ay namatay o kailangang lumipat sa isang hospice. Ang mga pagsasaayos ay ginawa nang maaga, at ang mga emergency card ay ibinigay.

Kasama sa iba pang mga scheme Mga Tagapangalaga ng Pusa (Proteksyon ng Pusa) o Canine Care Card (Pagtitiwala ng Aso).

Laktawan sa nilalaman