Medikal na Alerto Paraphernalia

Ang mga bagay na medikal na pagkakakilanlan tulad ng mga pulseras ay idinisenyo upang ipaalam sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang mga kondisyon na maaaring makaapekto sa paggamot sa isang emergency kung saan hindi ka makapagsalita para sa iyong sarili. Kung mayroon kang malalang kondisyon, allergy sa pagkain o gamot, o umiinom ng mga gamot...

Payo para sa mga pasyente sa pangmatagalang paggamot sa steroid

Ikaw ba ay nasa pangmatagalang paggamot sa steroid? Ang mga pasyente na umiinom ng pangmatagalan (higit sa tatlong linggo) oral, inhaled, o topical steroid para sa mga medikal na kondisyon, ay nasa panganib na magkaroon ng pangalawang adrenal insufficiency (na nagreresulta sa napakababang antas ng cortisol) at maging...

Aspergillosis at ang mga benepisyo ng banayad na ehersisyo – pananaw ng isang pasyente

Si Cecilia Williams ay dumaranas ng aspergillosis sa anyo ng isang aspergilloma at Chronic Pulmonary Aspergillosis (CPA). Sa post na ito, pinag-uusapan ni Cecilia kung paano nakatulong ang isang magaan ngunit regular na ehersisyo na mapabuti ang kanyang kalusugan at kagalingan. Dinownload ko ang...

Maglakad at ipinta ang iyong sarili pabalik sa kalusugan at kagalingan

Isa sa mga paksang tinalakay sa aming online na lingguhang pagpupulong ng suporta sa pasyente at tagapag-alaga para sa National Aspergillosis Center sa Manchester, UK ngayong linggo ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng aming kalusugan at kagalingan upang mapanatili namin ang aming pinakamahusay na posibleng kalidad ng...
Laktawan sa nilalaman