Kalungkutan at Aspergillosis

Maniwala ka man o hindi, ang kalungkutan ay masama para sa iyong kalusugan gaya ng labis na katabaan, polusyon sa hangin o pisikal na kawalan ng aktibidad. Ang ilang mga pag-aaral ay naglagay ng kalungkutan bilang katumbas ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo bawat araw. Sa isang kamakailang poll sa aming pangkat ng pasyente sa Facebook para sa mga taong may talamak na anyo ng...

Pagkilala at pag-iwas sa depresyon

Ang mga taong may malalang sakit gaya ng ABPA at CPA ay lubhang mahina sa pagkabalisa at depresyon. Ang mga ito ay hindi mababaw na mga sakit sa kanilang sarili, at maaari itong maging napakalubha at kahit na nagbabanta sa buhay sa ilang mga kaso, kung napapabayaan. Mahalaga na...

Medikal na Alerto Paraphernalia

Ang mga bagay na medikal na pagkakakilanlan tulad ng mga pulseras ay idinisenyo upang ipaalam sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang mga kondisyon na maaaring makaapekto sa paggamot sa isang emergency kung saan hindi ka makapagsalita para sa iyong sarili. Kung mayroon kang malalang kondisyon, allergy sa pagkain o gamot, o umiinom ng mga gamot...

Aspergillosis at ang mga benepisyo ng banayad na ehersisyo – pananaw ng isang pasyente

Si Cecilia Williams ay dumaranas ng aspergillosis sa anyo ng isang aspergilloma at Chronic Pulmonary Aspergillosis (CPA). Sa post na ito, pinag-uusapan ni Cecilia kung paano nakatulong ang isang magaan ngunit regular na ehersisyo na mapabuti ang kanyang kalusugan at kagalingan. Dinownload ko ang...

Maglakad at ipinta ang iyong sarili pabalik sa kalusugan at kagalingan

Isa sa mga paksang tinalakay sa aming online na lingguhang pagpupulong ng suporta sa pasyente at tagapag-alaga para sa National Aspergillosis Center sa Manchester, UK ngayong linggo ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng aming kalusugan at kagalingan upang mapanatili namin ang aming pinakamahusay na posibleng kalidad ng...
Laktawan sa nilalaman