Medikal na Alerto Paraphernalia

Ang mga bagay na medikal na pagkakakilanlan tulad ng mga pulseras ay idinisenyo upang ipaalam sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang mga kondisyon na maaaring makaapekto sa paggamot sa isang emergency kung saan hindi ka makapagsalita para sa iyong sarili. Kung mayroon kang malalang kondisyon, allergy sa pagkain o gamot, o umiinom ng mga gamot...
Laktawan sa nilalaman