Mga Grupo ng Suporta sa Facebook para sa aspergillosis

 

Suporta sa Aspergillosis
Suporta para sa lahat ng pasyenteng dumaranas ng alinman sa maraming sakit na dulot ng Aspergillus fungus.

Mga Tagapag-alaga, Pamilya at Kaibigan : Aspergillosis
Ang grupong ito ay para sa sinumang kasangkot sa pag-aalaga sa mga taong may aspergillosis, allergy sa Aspergillus o asthma na may fungal sensitivity. Nilalayon nitong mag-alok ng suporta sa isa't isa at pinangangasiwaan ng mga miyembro ng kawani mula sa National Aspergillosis Center, Manchester, UK

CPA Research Volunteers
Ang National Aspergillosis Center (Manchester, UK) ay nangangailangan ng mga boluntaryo ng pasyente at tagapag-alaga na may Chronic Pulmonary Aspergillosis upang suportahan ang mga proyektong pananaliksik nito ngayon at sa hinaharap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-donate ng ilang dugo sa klinika, ito ay tungkol din sa pagsali sa iyong sarili sa lahat ng aspeto ng aming pananaliksik – tingnan https://www.manchesterbrc.nihr.ac.uk/public-and-patients/ Nasa mundo na tayo ngayon kung saan hindi natin makukuha ang ilan sa ating pondo nang walang kasamang mga pasyente at tagapag-alaga sa lahat ng yugto. Kung mayroon kaming mga aktibong pangkat ng mga pasyente, ginagawa nitong mas matagumpay ang aming mga aplikasyon sa pagpopondo. Tulungan kaming makakuha ng mas maraming pondo sa pamamagitan ng pagsali sa grupong ito. Sa ngayon kailangan lang namin ng mga pasyente at tagapag-alaga mula sa UK para magboluntaryo, ngunit lahat ay maaaring sumali dahil sa hinaharap ay maaaring magbago ito. Nakikipagtulungan na kami sa Skype para makausap namin nang regular ang mga boluntaryo mula sa lahat ng bahagi ng UK.

Pangangalap ng Pondo at Kamalayan para sa Malubhang Impeksyon ng Fungal
Ang pagpapabuti ng kamalayan at pangangalap ng pondo ay napakahalagang layunin ng Fungal Infection Trust (UK Charity Charity Commission No: 1147658)

Severe Asthma with Fungal Sensitivity (SAFS)

Mga Pangkat ng Lokal na Suporta

Australia – Aspergillosis Local Support Group
Bristol – Aspergillosis Local Support Group
East Anglia – Aspergillosis Local Support Group
East Midlands – Aspergillosis Local Support Group
Liverpool – Aspergillosis Local Support Group
London – Aspergillosis Local Support Group
North Staffordshire – Aspergillosis Local Support Group
Oxford – Aspergillosis Local Support Group
Scotland – Aspergillosis Local Support Group
South Wales – Aspergillus Support Group
West Midlands – Aspergillosis Local Support Group
West Yorkshire – Aspergillosis Local Support Group
Wigan – Aspergillosis Local Support Group

Huling nai-update noong Pebrero 15, 2021 ni admin