Mga Side Effect ng Bakuna sa COVID
Ni GAtherton
Ngayong ang paglulunsad ng pangalawang pagbabakuna sa COVID (gamit ang mga bakunang Pfizer/BioNTech at Oxford/AstraZeneca) ay mahusay na isinasagawa sa UK, ang atensyon sa aming mga komunidad ng mga pasyente ng aspergillosis ay bumaling sa potensyal para sa mga side effect na dulot ng mga gamot na ito.

Karamihan sa mga tao ay dumaranas ng kaunti o walang mga side effect mula sa alinman sa bakuna maliban sa pagkakaroon ng bahagyang pananakit ng braso sa loob ng isa o dalawang araw o pakiramdam ng ilang pananakit. Inirerekomenda ng mga doktor na uminom tayo ng paracetamol upang maibsan ang mga sintomas na iyon.

Ang gobyerno ng UK ay nag-publish na ngayon ng mas detalyadong impormasyon sa mga side effect at lahat ng tatlong pagbabakuna na kasalukuyang ginagamit sa UK (isang ikatlong bakuna na pinangalanang Moderna ay nagsimulang gamitin kamakailan). Mababasa mo ang impormasyong ito sa mga link sa ibaba:

AstraZeneca

Pfizer / BioNTech

Modern

Maaari mo ring iulat ang anumang pinaghihinalaang epekto.

Buong detalye ng Ang UK COVID-19 vaccine program ay ibinibigay dito.

Laktawan sa nilalaman