Kalidad ng Hangin sa Bahay sa Bahay (mga alituntunin ng NHS )
By

Huling na-update noong Abril 27, 2023 nang 08:18 am

Ang kalidad ng hangin sa loob ay may malaking kahalagahan sa kalusugan ng mga nakatira sa isang gusali, maging ito ay isang tahanan o isang lugar ng trabaho. Mayroong maraming mga potensyal na dahilan kung bakit ang hangin sa isang gusali ay maaaring maging hindi malusog at maraming mga posibleng pagmulan ng polusyon, ang ilan ay maaaring medyo madaling alisin habang ang iba ay hindi. Sa katunayan, ang panloob na hangin ay kadalasang mas marumi at higit na nakakapinsala sa ating kalusugan kaysa sa panlabas na hangin.

Ang problemang ito ay binigyang-diin ng Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) at ng Royal College of Physicians (RCP) sa kanilang ulat na inilathala noong 2020. Dito, itinampok ng RCPCH & RCP ang epekto ng mahinang panloob na hangin sa kalusugan ng paghinga ng mga bata sa lahat ng edad kabilang ang hika, impeksyon, rhinitis at maging ang mababang timbang ng kapanganakan at kahirapan sa pagtulog.

Ang ulat ay nagpapahiwatig na ang pagtaas at mas mahusay na paggamit ng bentilasyon ay susi sa pagpigil sa pinsala sa kalusugan ng mga bata ngunit hindi sa halaga ng init ng sambahayan.

Ang kwento sa loob: Mga epekto sa kalusugan ng panloob na kalidad ng hangin sa mga bata at kabataan 2019

Basahin ang buong detalye ng ulat dito

 

Mahalaga ang panawagang ito para sa pansin sa panloob na polusyon sa hangin ay natugunan ng UK government health advisory body na National Institute for Health and Care Excellence. Ang isang malawak na pagsusuri sa larangan ay humantong sa paglalathala ng bagong mga alituntunin ng NHS na nilayon para sa isang hanay ng mga propesyonal at madla:
• Mga tauhan ng pagkontrol sa gusali, pabahay at pagpapanatili
• Mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan
• Mga propesyonal sa pampublikong kalusugan
• Mga tagaplano at regulator na kasangkot sa mga pagpapaunlad ng tirahan
• Mga arkitekto, taga-disenyo at tagabuo
• Mga tagapamahala ng pribadong ari-arian at mga pribadong panginoong maylupa
• Mga asosasyon sa pabahay
• Kusang-loob na sektor
• Mga miyembro ng publiko

Ang mga alituntuning ito ngayon ay gumagabay sa isang GP halimbawa sa kung ano ang maaaring maging pinakamahusay na kasanayan kung mayroon silang isang pasyente na humihingi sa kanila ng tulong sa basa sa kanilang tahanan.

Ang mga alituntuning ito ay isang mahalagang pagpapabuti para sa UK bilang bago ang 2020 Ang mga clinician ay talagang may kaunting tulong sa kung ano ang maaaring pinakamahusay na paraan upang payuhan at tulungan ang mga pasyente. Kahit na maaaring naniniwala sila na ang tahanan ng isang pasyente ay mamasa-masa hindi nila alam kung saan kukuha ng tulong sa pagpapabuti ng tahanan, maaaring hindi nila alam kung ano ang mga inaasahang sintomas o kung gaano kalubha ang epekto sa kalusugan. Ang mga alituntuning ito ay nagbibigay ng inaprubahang gabay ng NHS sa lahat ng mga paksang ito at marami pang iba kabilang ang payo para sa parehong mga may-ari ng bahay at mga pag-aari ng paupahang.

Kung ang iyong GP o anumang iba pang propesyonal sa kalusugan ay nahihirapan kung paano ka tutulungan, ituro sila sa dokumentong ito.

NICE Mga alituntunin sa kalidad ng hangin sa loob ng bahay

 

Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon sa mamasa-masa na mga tahanan

British Lung Foundation

European Lung Foundation

Laktawan sa nilalaman