Stephen Entwistle: Talamak na Pulmonary Aspergillosis

Enero 29, 2019

Inilarawan ni Stephen ang mga kahirapan sa pamumuhay na may Chronic Pulmonary Aspergillosis. Una siyang pinaghihinalaang may Tuberculosis ngunit makalipas ang isang taon, sa wakas ay isinangguni siya sa National Aspergillosis Center, UK. Inilarawan ni Stephen ang isang malakas na pagpapabuti kapag gumagamit ng antifungal na gamot ngunit patuloy na dumudugo mula sa kanyang mga baga. Ang pagdurugo ay makabuluhang nabawasan gamit ang isang pamamaraan na tinatawag na embolization. Ang pahayag na ito ay naitala sa pulong ng GAFFI sa Liverpool noong huling bahagi ng 2016.

Laktawan sa nilalaman