John Guto: Talamak na Pulmonary Aspergillosis

Enero 29, 2019

Si John Guto ay nakatira sa Chronic Pulmonary Aspergillosis at ito ang kanyang kuwento. Ang Global Action Fund for Fungal Infections (GAFFI www.gaffi.org) ay nagsagawa ng pulong sa Liverpool noong huling bahagi ng 2016 at nag-imbita ng ilang taong may aspergillosis na magkuwento ng kanilang mga kuwento.

Laktawan sa nilalaman