Jacqueline: Talamak na Pulmonary Aspergillosis

Enero 29, 2019

Si Jacqueline ay nabubuhay na may Chronic Pulmonary Aspergillosis at ito ang kanyang kuwento, kung paano siya na-diagnose, kung paano siya ginagamot at ang kanyang mga karanasan habang umiinom ng iba't ibang gamot na antifungal. Maikling kasaysayan: Isang serye ng mga impeksyon sa dibdib na matigas ang ulo na tumangging alisin ang humantong sa pagsisiyasat at paggamot para sa Tuberculosis, ngunit pagkatapos magsimulang umubo ng dugo si Jacqueline ay na-diagnose na may CPA sa National Aspergillosis Center, UK. Ang Global Action Fund for Fungal Infections (GAFFI) ay nagsagawa ng pulong sa Liverpool noong huling bahagi ng 2016 at nag-imbita ng ilang taong may aspergillosis na magkuwento ng kanilang mga kuwento.

Laktawan sa nilalaman