Panayam sa pasyenteng CPA na si RW sa mga pangmatagalang paggamot sa antifungal

Enero 29, 2019

Isang pasyenteng panayam. Ang pasyenteng ito na si RW- na may pangmatagalang talamak na pulmonary aspergillosis ay naglalarawan sa kanyang mga karanasan sa loob ng 18 taon kung saan siya ay umiinom ng iba't ibang paggamot sa antifungal. Siya ay nananatiling maayos at kasalukuyang umiinom ng itraconazole. Ang isang buod ay ipinapakita sa ibaba. Ang pasyenteng ito ay sumailalim sa isang lung resection noong 1991 para sa isang pinaghihinalaang sugat sa kanyang baga, ang histology ay nagsiwalat ng pamamaga at isang lugar na naglalaman ng fungal hyphae na pare-pareho sa isang fungal ball. Ang pagputol ay lumitaw upang gamutin ang problema. Gayunpaman noong 1992 muli siyang nagpakita ng isang malaking bagong lukab malapit sa lugar ng operasyon at isang malamang na fungal ball na nakita sa X ray. Ang isang sample ng bronchoscopy ay lumaki ang aspergillus at ang kanyang mga pagsusuri sa dugo ay positibo para sa aspergillus precipitin. Ang talamak na pulmonary aspergillosis ay nasuri. Ang paggamot sa antifungal sa itraconazole ay sinimulan at nakita ang maraming pagpapabuti. Sa susunod na ilang taon sinubukan ng pasyente ang voriconazole (bilang isang pagsubok na gamot) - kung saan nakaranas siya ng pulang pantal sa mukha; IV amphotericin - na lubos na nagpabuti sa kanyang kondisyon. Ang paggamot sa itraconazole ay muling sinimulan at ang pasyente ay higit na matatag sa antifungal na gamot na ito sa nakalipas na 13 taon. Sa mga pagkakataong itinigil niya ang gamot – nag-relapse siya at inabot ng ilang buwan bago siya muling naging matatag. Ang pasyente ay kasalukuyang nasa mabuting kalusugan (11/09). Nais naming pasalamatan ang pasyente sa pagsang-ayon na ibahagi ang kanyang mga karanasan.

Laktawan sa nilalaman