Pagkuha ng mahigpit na pagkakahawak sa sakit at utak: Prof Lorimer Moseley

Enero 29, 2019

Pagkuha ng mahigpit na pagkakahawak sa sakit at utak - Propesor Lorimer Moseley - Matagumpay na Seminar sa Pagtanda 2013.

Inirerekomenda ng isang pasyente ng aspergillosis na nabubuhay nang may talamak na pananakit bilang nakakatulong sa pamamahala ng iyong pananakit.

Laktawan sa nilalaman