Malinis na Hangin at Kalusugan sa Baga

Enero 29, 2019

Ang malinis na hangin ay napakahalaga para sa mga taong may aspergillosis. Ang mga kemikal na pollutant ay may kapasidad na lumala ang mga sintomas at kalidad ng buhay, ang PM2.5 particulate (na binanggit sa video na ito) ay kinabibilangan ng aspergillus at iba pang fungal spores.

Ang dami ng namamatay na nauugnay sa polusyon sa hangin sa kapaligiran / sambahayan ay milyon-milyong bilang at nakakaapekto sa mga tao sa parehong umuunlad at mauunlad na mga bansa. Ang dokumentaryo na ito ay tumatalakay sa mga isyung kinakaharap ng publiko at ng mga pasyente tungkol sa paglaban para sa malinis na hangin — hangin na walang particulate matter, pathogens, usok at mga mapanganib na gas. Bagama't nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad sa nakalipas na mga dekada sa mga tuntunin ng kalidad ng hangin, marami pa tayong kailangang gawin upang maabot ang mga antas na iminungkahi sa mga alituntunin ng WHO. 

Gamit ang mga istatistika mula sa ERS White book at mga mapagkukunan mula sa kampanya ng ERS/ELF Healthy Lungs for Life, binabalangkas ng mga eksperto sa ERS kung ano ang maaaring gawin ng lahat ng stake holder sa respiratory medicine, mula sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa mga gumagawa ng patakaran, upang tumulong sa paggawa ng mga pagbabagong kailangan nating gawin. #BreatheCleanAir.

European Respiratory Society

European Respiratory Society: Ang malinis na hangin ay napakahalaga para sa mga taong may aspergillosis. Ang mga kemikal na pollutant ay may kapasidad na lumala ang mga sintomas at kalidad ng buhay, ang PM2.5 particulate (na binanggit sa video na ito) ay kinabibilangan ng aspergillus at iba pang fungal spores.

Laktawan sa nilalaman