Nakaligtas si Catherine ng acute invasive aspergillosis

Enero 29, 2019

Panayam sa video kay Catherine na, pagkatapos ng isang kidney transplant ay nagkaroon ng matinding invasive aspergillosis, ngunit matagumpay na nagamot sa mga gamot na antifungal. Nagpapasalamat kami sa pasyente sa mabait na pagbibigay ng panayam na ito at sa Pfizer sa pagsuporta sa paggawa ng video na ito.

Laktawan sa nilalaman