ਜੁਲਾਈ 31: ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ieldਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ (ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19) ਦੀ ਪਛਾਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ, ਈਸਟ ਲੈਨਕਾਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ, ਈਸਟ ਲੈਨਕਾਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲੈਸਟਰ.

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ

 • ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ:
  • ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ
  • ਟਰੈਫੋਰਡ
  • ਸਟਾਕਪੋਰਟ
  • ਓਲਡੈਮ
  • ਮੁਰਦਾ
  • ਵਿਗਨ
  • ਬੋਲਟਨ
  • ਟੇਮਸਾਈਡ
  • ਰੋਚਡੇਲ
  • ਸੈਲਫੋਰਡ
 • ਲੈਂਕਾਸ਼ਾਇਰ:
  • ਦਰਵੇਨ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬਰਨ
  • ਬਰਨਲੇ
  • ਹਿੰਡਬਰਨ
  • ਪੈਂਡਲ
  • ਰੋਸੈਂਡਲ
 • ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ:
  • ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ
  • ਕੈਲਡਰਡੇਲ
  • ਕਿਰਕਲੀਜ਼

ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਲਈ).
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰੇਲੂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ - ਜਿਵੇਂ ਪੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ), ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ.

ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ - ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ £ 50 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿਣਾ - ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ)।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ

ਦਰਵੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬਰਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ:

 • ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ
 • ਇਨਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ
 • ਇਨਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
 • ਇਨਡੋਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਸ ਵਿਖੇ ਇਨਡੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮਰਥਨ ਬੱਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਬਾਲਗ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ.

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਵਾਏ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ (ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ) ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਨ ਇਕ ਘਰ

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ.

ਹਰ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ - ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ.

ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਘਟਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ingsੱਕਣ ਪਹਿਨਣਾ). ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ / ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ieldਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?

ਕਲੀਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿਤ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦਰਵੇਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਬਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਥੇ ਬਚਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ. ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ .ੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੇਧ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ.

ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਵਿਆਹ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਲਾੱਕਡਾ areasਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਘਟਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ingsੱਕਣ). ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ / ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੀ ਲਾਕਡਾ areasਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਤਾਲਾਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੱਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:

 • ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ
 • ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ
 • ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਵਾਹਨ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
 • ਮਿਆਰੀ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ - ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ coveringੱਕਣ ਲਈ ਕਹੋ

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 31 ਜੁਲਾਈ 2020

ਅਪਡੇਟ 23 ਜੂਨ: ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਸੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ) patientsਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਹੁਣ ਲਈ, ਸੇਧ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ - ਪਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 6 ਤੇ ਬਦਲੇਗਾ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ.

ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ relaxਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ.

6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ - ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀਕਿQ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ ਹੋ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬੱਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ shਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਹੁਣ ਸੇਧ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ inਸਤਨ 1,700 ਵਿਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਵਿਚ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ.

ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 'ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ.

ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ .ਾਲ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ.

ਸਥਾਨਕ ਕੋਂਸਲ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ safelyੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਰਜੀਹ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਲੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ (ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਇੱਕ anਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਤਾ ਨੰਬਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.
 • ਭੋਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਰਿੰਗ, ਫੂਡ ਬਾਕਸ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ. ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
 • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਾਰਸਲ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੂਡ ਬਾੱਕਸ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ.
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
 • ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੋਂਸਲਾਂ ਨੂੰ million£ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

NHS ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ NHS ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ.

NHS ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ;
 • ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ; ਅਤੇ
 • ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0808 196 3646 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ www.nhsvolunteerferencesers.org.uk

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ (ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖੰਘ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਸੁਆਦ ਜ ਗੰਧ).

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ orੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ consultationਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ.

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ.

ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ (COVID-19).

Theਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਹਰ ਮਾਈਡ ਪੇਜਅਤੇNHS ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਡੀਓ ਗਾਈਡਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀਜ ਜਾਂ ਐਨਐਚਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ.

ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ shਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੇਧ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ.

ਉਹ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਸੀਕ ਪੇਅ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ. ਐਸਐਸਪੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਧਾਰਣ ਜੀਵਨ toੰਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ shਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ iteਨਸਾਇਟ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜੇ ਮਾਲਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ workingੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ieldਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਬ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ? 

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਲੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ.

ਐਨਐਚਐਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ.

ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਅਤੇ ਚੈਟ ਪਲੱਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਚਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਕਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ shਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਜੀਵਨ .ੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 0808 196 3646 (ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ. ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: https://www.gov.uk/find-coronavirus-support

ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

31 ਮਈ: ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਲੰਬੇ ਪਲਮਨਰੀ ਅਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ appropriateੁਕਵਾਂ ਸੀ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ. ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਈ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 10 ਅਤੇ 21 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 171TP1 ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ (ਪੁੱਛੋ).

ਇੱਕ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ' ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਪੀਐਚਈ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ieldਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ. 

ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ shਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਓਡੀਆਈਡੀ -19 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ieldਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਖਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ spendਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੇਧ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ.

ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੇਧ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ.

 

ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ (ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀ ਐਚ ਈ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਈ ਸਲਾਹ (ਹਾਲੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ)

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਸਲਾਹ (ਅਜੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਕੋਵਡ ਇਕੱਲਤਾ: ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਯੂਕੇ ਐਨਐਚਐਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ ਇਕੱਲਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ.

ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ -19) ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ, ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ feelੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ.

ਪੂਰੇ ਐਨਐਚਐਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 'ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ' ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 

 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ NHS ਪੰਨਾ ਵੇਖੋ 'ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ'.

ਈ ਐਮ ਐਮ - ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ - ਘਰ ਰਹੋ - ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

1. ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ. ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼) ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

GOV.UK: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ

2. ਵਿਹਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂ neighborsੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ websiteਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼) ਜਾਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਯੂ ਕੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਹੈ.

ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਕੇ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

3. ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਫੋਨ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

4. ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

NHS - ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

5. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ. ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਦੇ 1 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਲਈ - ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨ, ਦੌੜ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

6. ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੋ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ.

7. ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਨਾ ਰਹੋ

ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ' ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿ newsਜ਼ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ GOV.UK ਜ NHS ਵੈਬਸਾਈਟ - ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਜਾਣਕਾਰੀ.

GOV.UK: Coronavirus ਜਵਾਬ

8. ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ, ਚਿੰਤਤ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ.

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚੁਣਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਟਿutorialਟੋਰਿਅਲ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਆੱਨਲਾਈਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨ .ੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ pubਨਲਾਈਨ ਪੱਬ ਕਵਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ.

9. ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ .ੋ

ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਰਾਮ ਤਕਨੀਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

10. ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਵੇਂ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.

11. ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ.

12. ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖੋ

ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ, ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡੋ, ਕ੍ਰਾਸਡਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੁਡੋਕੁ ਪਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜੈਗਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ.

15 ਮਈ 2020: ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ.

ਅਸਲ ਬਚਾਅ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਇਹ ਸਲਾਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਏਸੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਲਮਨਰੀ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ (ਸੀਪੀਏ) ਹੈ.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੌਨਕੋਪੁਲਮੋਨਰੀ ਅਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ (ਏਬੀਪੀਏ), ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਜੀ.ਪੀ. ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ.

ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.

Latestਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ (ਯੂਕੇ).

ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ

1 2 3 5