તાજી ખબર

કોરોનાવાયરસ (COVID-19) સામાજિક અંતર રજૂ કરાયો

24 મી માર્ચ: સામાજિક અંતરનાં પગલાં વિસ્તૃત

સરકારે ગઈ રાતે એકબીજાને સુરક્ષિત રાખવા અને એનએચએસ પર દબાણ ઘટાડવા માટે ઘરે બધા રહેવા જણાવ્યું હતું. 

ઘરેથી રહેવાની અને અન્યથી દૂર રહેવાની સંપૂર્ણ માહિતી આમાંથી ઉપલબ્ધ છે સરકારી વેબસાઇટ

સીપીએ ધરાવતા લોકોને ખૂબ જ સંવેદનશીલ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. દરેક સમયે ઘરે રહો અને ઓછામાં ઓછા 12 અઠવાડિયા સુધી કોઈ સામ-સામે સંપર્ક ટાળો. તબીબી આધારો પર નિર્ધારિત લોકોને બચાવવા અને બચાવવા વિશે વધુ માર્ગદર્શન, જે અત્યંત નબળા છે તે ઉપલબ્ધ છે જાહેર આરોગ્ય ઇંગ્લેન્ડ.

17 મી માર્ચ: સામાજિક અંતરનાં પગલાં રજૂ કર્યાં

કોરોનાવાયરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને ઘટાડવા માટે, લોકોએ તેમની વચ્ચે સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઘટાડવા માટે આપણે બધાએ સામાજિક અંતરના પગલાં વિશે સલાહ આપતા દરેક માટે સરકારે માર્ગદર્શન જારી કર્યું છે. તે પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ છે જ્યાં લોકો તેમના પોતાના ઘરે રહે છે, મિત્રો, કુટુંબ અને સંભાળ આપનારાઓ દ્વારા વધારાના સપોર્ટ સાથે અથવા વિના. જો તમે રહેણાંક સંભાળ સેટિંગમાં રહેતા હોવ માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ છે.

સરકારી સલાહ 70 કે તેથી વધુ વયના દરેકને, તબીબી સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સામાજિક અંતરના પગલાંને અનુસરવાની છે. કોરોનાવાયરસનું ટ્રાન્સમિશન ઘટાડવા માટે લોકો વચ્ચેની સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઘટાડવા માટે આપણે બધાએ જે સામાજિક અંતરનાં પગલાં લેવું જોઈએ તે અંગેનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન, gov.uk પર ઉપલબ્ધ છે. આમાં અસ્થમા અને સીઓપીડી સહિતની પૂર્વ-અસ્તિત્વમાંની આરોગ્યની સ્થિતિ ધરાવતા લોકો માટેની માહિતી શામેલ છે. કૃપા કરીને તે વાંચો.

સામાજિક નિરાકરણ પર સરકારની સલાહ

 

12 મી માર્ચ: રક્ષણાત્મક પગલામાં સાવચેતીભર્યું વધારો કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે

COVID-19 યુકેમાં 460 થી વધુ કેસની ઓળખ સાથે અનિયંત્રિત રીતે ફેલાવવાનું શરૂ કરી રહ્યું છે. આનાથી તે થોડી વધુ સંભાવના બનાવે છે કે વાયરસ સમુદાયમાં ફેલાશે, કેસોની સંખ્યામાં વધારો થશે. યુકે સરકારનાં પગલાં આ ફેલાવાને ધીમું કરી રહ્યા છે જેથી કુલ સંખ્યા હજી પણ પ્રમાણમાં ઓછી છે, દરેક ક્ષેત્રમાં ફક્ત એક મુઠ્ઠીભર કેસ છે જેથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિને ચેપ લાગવાની સંભાવનાઓ હજી પણ ઓછી છે, પરંતુ જો તમે લાંબી શ્વસન રોગના દર્દી છો. એસ્પરગિલોસિસ જેવા રોગમાં તમને ચેપ લાગવાનું થોડું વધારે છે. પરિણામે અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે વધારાના રક્ષણાત્મક પગલાં વાપરો.
વારંવાર હાથ ધોવા ઉપરાંત, તમારા ચહેરાને સ્પર્શ કરવો નહીં અને અન્ય લોકો સાથે સીધો સંપર્ક મર્યાદિત કરવો નહીં તે સૂચન એ છે કે તમે પ્રારંભ કરો સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર જેથી કોઈ પણ ચેપી વ્યક્તિને વાયરસને પસાર થવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડે. કડી દરેક વસ્તુને વિગતવાર સમજાવે છે પરંતુ આવશ્યક તમે જૂથો ટાળો, લક્ષણો સાથે લોકો, નજીકનો સંપર્ક એટલે કે 15 મિનિટથી વધુ માટે કોઈથી 2 મીટરથી ઓછા અંતરે. નો ઉપયોગ ઓછો કરો જાહેર પરિવહન.

 

9 મી માર્ચ: તમારી પ્રશ્નોના પ્રાયોગિક નિષ્ણાત દ્વારા જવાબ આપ્યો

પ્રશ્નોની ઉપયોગી શ્રેણી, જેમાં ખાસ કરીને બ્રોન્કીક્ટેસીસ, સીઓપીડી, અસ્થમા, સિસ્ટીક ફાઇબ્રોસિસ અને વધુને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે. યુરોપિયન શ્વસન સમાજ (ERS) ના નિષ્ણાત પ્રોફેસર જેમ્સ ચલમર્સ દ્વારા લખાયેલ. 

એન.એચ.એસ. તરફથી COVID-19 વિશેના સામાન્ય પ્રશ્નોના જવાબ

જાહેર આરોગ્ય સલાહ

બ્રિટિશ થોરાસિક સોસાયટી માર્ગદર્શન - યુકે ક્ષેત્રમાં ભાષણસિફી

COVID-19 પર બીબીસી માહિતી સંસાધનો

મને કોરોનાવાયરસ વિશે શું જાણવાની જરૂર છે?

Advice

I am at a loss.
My mother was diagnosed in 2017 with Aspergillious.
Prior to this for around 8 years she has been treated as a COPD condition gradually getting worse.
She now can barely walk talk eat breath, yet no one is considering that she may still have Aspergillus !
Does anyone think that it could actually still be this fungal infection?
obviously there is much more detail and symptoms but didn’t want to post just yet. Really looking for some support and guidance
Thank you

The Host, its Microbiome and their Aspergillosis.

Infection

For a very long time, medical science has assumed that infectious diseases are caused by the presence of a pathogen and weakness in the infected person or the host as it is often known, which allows the pathogen to grow and infect. The weakness could be for example a weakened immune system caused by a genetic illness or immune-suppressive treatment such as is used for transplant patients.

We assumed that inside our bodies there was mostly a sterile environment, and one reason we might become ill could be a pathogen getting into one of those sterile areas and then growing uncontrollably. One of those sterile area’s was our lungs – so 30-40 years ago most would have concluded that aspergillosis was caused by an એસ્પરગિલસ spore getting deep into the lungs of the recipient and then managing to grow.

Microbiome

Around the year 2000 we started to be able to look at our internal spaces in more detail and identify any microbes that might be present, What was found was a surprise, for example, we could find many microbes; bacteria, fungi and virus’ growing in our lungs without causing any harmful symptoms. It is common to find એસ્પર્ગીલસ ફ્યુમિગટસ (ie the pathogen that we assume causes aspergillosis most of the time) present in the lungs of most of us where it lives without causing aspergillosis. How is that possible and what is the difference between that situation and the allergy & infections caused in the lungs of an aspergillosis patient?

We quickly learned that microbes could establish harmless communities, living in harmony with each other and with our immune system. This community was named the human microbiome and included all microbes who live within and on us. Huge numbers live in our gut, especially in our large intestine which is the last section of our digestive system to receive our food before it is ejected via the rectum.

Our Microbial Friends

It has emerged then that એ fumigatus can be controlled by its microbial neighbours (our microbiome) working in a tightly controlled partnership with our immune system.

The fungal pathogen interacts with the host to calm the host’s response to the pathogen and uses parts of the host’s immune system to do this. In this way the host and pathogen tolerate each other and do little harm, however, it has been demonstrated that if parts of the host’s fungal recognition system are not working then the host will initiate an aggressive inflammatory response. This is not unlike the situation in ABPA where one of the major problems is the host over-responding to the fungus.

We are also given an example of the microbiome controlling the host’s immune response to a fungal pathogen. Resistance to infection can be increased by the microbial population in the gut sensing a signal – presumably in food ingested by the host. This means that environmental factors can influence the rejection of a pathogen by its microbial neighbours – the message we might take from this is to look after our gut microbiome, and it will look after us. This also holds for the microbes in our lungs, where we have seen differences in the types and location of bacteria in the upper and lower airways that seem to be consistent with the microbiome controlling inflammation – the authors speculate that we need to look at what happens when we challenge these lung microbiotas with a highly inflammatory pathogen such as એસ્પર્ગીલસ ફ્યુમિગટસ.

The microbiome is also self-regulating as long as it is kept healthy. Bacteria can attack fungi, fungi can attack bacteria in an ongoing battle for food. Host pathogens can be eliminated completely from the microbiome by other microbes.

Different microbiomes in a different part of our body can interact and control diseases such as asthma (ie. lung microbiome interacting with gut microbiome) – so what you eat may influence the microbes in your gut microbiome and that can have an impact on your asthma, for example.

 

I must warn you that lots of the observations mentioned above are based on very few experiments so far, and mostly on animal model systems and Candida rather than એસ્પરગિલસ so we must be cautious in our interpretation with regard to aspergillosis, however there are a few take-home messages worth bearing in mind.

 1. Most healthy people seem to have very healthy, highly diverse microbiomes – so look after yours with a well-balanced diet containing lots of plant material, lots of fibre
 2. Researchers seem to be turning our assumptions of what infection is on its head – they seem to be saying that inflammation causes infection, rather than infection causes inflammation.
 3. What you eat can have a direct impact on the amount of inflammation your body uses in response to what it perceives as a pathogen.

It can’t be that diseases like asthma and ABPA are caused by an unhealthy microbiome can it?

Current research seems to be suggesting that it may play a part, so the value of someone with aspergillosis doing what they can to promote a healthy community of microbes within themselves cannot be overstated.

What should I eat for a healthy microbiome? (BBC website)

Human Microbiome Project

Microbiome-mediated regulation of anti-fungal immunity

31 જુલાઈ: COVID-19 સાવચેતી, મર્યાદિત લોકડાઉન માટે યુકે સરકારના માર્ગદર્શિકા પર અપડેટ

ઇંગ્લેન્ડના ઉત્તર પશ્ચિમમાં લાગુ પડે છે: સંપૂર્ણ વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો

તે વિસ્તારોમાં ieldાલ કરતા લોકોએ તેમની સ્થાનિક તબીબી સેવાઓનો સંપર્ક કરવો જોઈએ શિલ્ડિંગ ચાલુ રાખવા અથવા વધારવાની માહિતી માટે,

ગ્રેના માન્ચેસ્ટર, ઇસ્ટ લashન્કશાયર અને પશ્ચિમ યોર્કશાયરના ભાગોમાં કોરોનાવાયરસ (સીઓવીડ -19) નો ફાટી નીકળ્યો છે. સરકાર અને સંબંધિત સ્થાનિક અધિકારીઓ વાયરસના ફેલાવાને અંકુશમાં રાખવા માટે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. 31 જુલાઈ 2020 થી, જો તમે ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર, પૂર્વ લ Lanન્કશાયર અને વેસ્ટ યોર્કશાયરના આ ભાગોમાં રહો છો, તો તમે જેની સાથે રહેતા નથી તેવા લોકોને મળતા હો ત્યારે તમારે આ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. અલગ માર્ગદર્શન, લાદવામાં આવેલા સમાન નિયમો અંગે સલાહ આપે છે લિસેસ્ટર.

અસરગ્રસ્ત સ્થાનિક વિસ્તારો

 • ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર:
  • માન્ચેસ્ટર શહેર
  • ટ્રેફર્ડ
  • સ્ટોકપોર્ટ
  • ઓલ્ડહામ
  • દફનાવી
  • વિગન
  • બોલ્ટન
  • ટેમેસાઇડ
  • રોચડાલે
  • સેલ્ફોર્ડ
 • લ Lanન્કશાયર:
  • દાર્વેન સાથે બ્લેકબર્ન
  • બર્નલી
  • હાયન્ડબર્ન
  • પેન્ડલ
  • રોઝેન્ડેલ
 • વેસ્ટ યોર્કશાયર:
  • બ્રેડફોર્ડ
  • કાલ્ડરડેલ
  • કિર્કલીઝ

સ્થાનિક પ્રતિબંધો

સામાજિક સંપર્ક

જો તમે કોઈ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા હો, તો કોરોનાવાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે મદદ કરવા માટે, તમારે આ ન કરવું જોઈએ:

 • ખાનગી મકાન અથવા બગીચાની અંદર તમે રહેતા ન હોય તેવા લોકોને મળો, સિવાય કે તમે સપોર્ટ બબલ બનાવ્યો હોય (અથવા કાયદામાં સ્પષ્ટ કરવા માટેની અન્ય મર્યાદિત છૂટ માટે).
 • કોઈ બીજાના ઘર અથવા બગીચાની મુલાકાત લો ભલે તે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની બહાર રહેતા હોય.
 • અન્ય ઇન્ડોર સાર્વજનિક સ્થળો - જેમ કે પબ્સ, રેસ્ટ restaurantsરન્ટ્સ, કાફે, દુકાનો, પૂજા સ્થાનો, સમુદાય કેન્દ્રો, મનોરંજન અને મનોરંજન સ્થળો અથવા મુલાકાતીઓનાં આકર્ષણો જેવા સ્થળોએ તમે રહેતા નથી તેવા લોકો સાથે સામાજિકતા બનાવો. તમે આ સ્થળો પર તે લોકો સાથે હાજરી આપી શકો છો જેની સાથે તમે રહો છો (અથવા સપોર્ટ બબલમાં છો), પરંતુ અન્ય લોકો સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમે આ પ્રકારનો વ્યવસાય ચલાવો છો, તો તમારે COVID-19 સુરક્ષિત માર્ગદર્શનની અનુલક્ષીને, લોકો જેની સાથે રહેતા નથી તેની સાથે વાતચીત ન કરે તેની ખાતરી કરવા પગલાં લેવા જોઈએ.

સરકાર ખાનગી મકાનો અને બગીચાઓમાં લોકોને મળવાના ફેરફારોને લાગુ કરવા માટે નવા કાયદા પસાર કરશે. આ નિયમોને તોડનારા લોકો વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી કરી શકશે, જેમાં લોકોને વિખેરવા કહેવું અને નિયત દંડની સૂચનાઓ ઇસ્યુ કરવા (100 ડ atલરથી શરૂ કરીને - પ્રથમ 14 દિવસમાં ચૂકવણી કરવામાં આવે તો £ 50 થી અડધી - અને પછીના ગુનાઓ માટે બમણો કરવા) નો સમાવેશ થાય છે.

વ્યવસાયિક સમાપ્તિ

ડાર્વેન અને બ્રેડફોર્ડ સાથેના બ્લેકબર્નમાં, નીચેના પરિસરને કાયદા દ્વારા બંધ રાખવું આવશ્યક છે:

 • ઇન્ડોર જીમ
 • ઇન્ડોર ફિટનેસ અને ડાન્સ સ્ટુડિયો
 • ઇન્ડોર સ્પોર્ટ્સ કોર્ટ અને સુવિધાઓ
 • જળ ઉદ્યાનો પર ઇન્ડોર સુવિધાઓ સહિત ઇન્ડોર સ્વિમિંગ પુલ

પ્રતિબંધોમાં ફેરફાર

શું મારા ઘરના પરિવારના નજીકના સભ્યો શામેલ છે?

તમારું ઘરગથ્થુ - કાયદામાં નિર્ધારિત - ફક્ત તે જ લોકો છે જેની સાથે તમે રહો છો. જો તમે સપોર્ટ બબલ બનાવ્યો છે (જેમાં એકલ પુખ્ત ઘરના લોકો એટલે કે 18 વર્ષથી ઓછી વયના આશ્રિત બાળકો સાથે એકલા રહેનારા અથવા એકલા માતાપિતાનો સમાવેશ થવો જોઇએ) આને તે તમારા ઘરના સભ્યોની જેમ સારવાર કરી શકાય છે.

શું ગેરકાયદેસર હશે?

કાયદામાં નિર્ધારિત મર્યાદિત અપવાદો સિવાય, ખાનગી મકાન અથવા બગીચામાં મળવા માટે સાથે ન રહેતા લોકો માટે તે ગેરકાયદેસર રહેશે. જ્યાં સુધી તેઓ તમારા સપોર્ટ બબલમાં ન હોય ત્યાં સુધી તમારે તેમની સાથે ન રહેતા લોકોને હોસ્ટ અથવા મુલાકાત લેવી જોઈએ નહીં. જો તમે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહો છો, તો તમારે કોઈના ઘર અથવા બગીચાની મુલાકાત લેવી જોઈએ નહીં, પછી ભલે તે પ્રતિબંધિત ક્ષેત્રની અંદર છે અથવા બહાર છે.

શું હું હજી પણ મારા સપોર્ટ બબલવાળા લોકો સાથે ઘરની અંદર મળી શકું છું?

હા. જ્યાં પુખ્ત વયના ઘરોના લોકો (જે લોકો એકલા રહે છે અથવા 18 વર્ષથી ઓછી વયના આશ્રિત બાળકો સાથેના માતાપિતા) અન્ય ઘરગથ્થુ સાથે સપોર્ટ બબલ બનાવે છે, તેઓ એકબીજાની મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખી શકે છે, રાતોરાત રોકાઈ શકે છે, અને અન્ય જાહેર સ્થળોની મુલાકાત લઈ શકે છે જાણે કે તેઓ. એક ઘર

શું હું હજી પણ બહારના લોકોને મળી શકું?

રાષ્ટ્રીય માર્ગદર્શન અનુસાર, તમે છ કરતાં વધુ લોકોના જૂથોમાં જાહેર આઉટડોર જગ્યાઓ પર મળવાનું ચાલુ રાખી શકો છો, સિવાય કે જૂથમાં ફક્ત બે ઘરના લોકોનો સમાવેશ ન હોય. તમે ખાનગી બગીચામાં ન રહેતા લોકોને મળતા નથી.

બધા સમયે, તમારે સામાજિક રીતે એવા લોકોથી અંતર રાખવું જોઈએ કે જેની સાથે તમે રહેતા નથી - સિવાય કે તેઓ તમારા સપોર્ટ પરપોટામાં ન હોય.

હું આ વિસ્તારમાં રહું છું. શું હું હજી પણ મારા પરિવાર અને મિત્રો સાથે ઈદની ઉજવણી માટે મળી શકું છું?

ચેપના higherંચા દરને લીધે, જો તમે આ ક્ષેત્રમાં રહો છો, તો તમારે એક બીજાના ઘરો અથવા બગીચામાં મિત્રો અને કુટુંબને હોસ્ટ કરવો અથવા મુલાકાત લેવી જોઈએ નહીં. જ્યાં સુધી ચોક્કસ છૂટ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી ટૂંક સમયમાં આવું કરવું ગેરકાયદેસર રહેશે. તમારે અન્ય સ્થળોએ પણ મિત્રો અને કુટુંબને મળવું ન જોઈએ - જેમાં રેસ્ટોરન્ટ્સ અથવા કાફે શામેલ છે.

બે ઘરો સુધી, અથવા સંખ્યાબંધ ઘરોમાંથી છ લોકો ઘરની બહાર પહોંચી શકે છે (લોકોના બગીચાને બાદ કરતા) જ્યાં ચેપનું જોખમ ઓછું હોય છે. જો તમે આવું કરો છો, તો તમારે સામાજિક રીતે તે લોકોથી અંતર રાખવું જોઈએ જેની સાથે તમે રહેતા નથી, અને શારીરિક સંપર્ક ટાળો.

તમે કોઈ મસ્જિદ અથવા અન્ય કોઈ જગ્યાએ અથવા પૂજામાં જઇ શકો છો, જ્યાં કોવિડ -19 સુરક્ષિત માર્ગદર્શન લાગુ પડે છે, પરંતુ તમારે તમારા ઘરની બહારના લોકોથી સામાજિક રીતે અંતર રાખવું આવશ્યક છે. આનો અર્થ એ છે કે 2 મીટરનું અંતર જાળવવું, અથવા 1 મીટર ઘટાડવું (જેમ કે ચહેરો wearingાંકવું પહેરવું). અમે આ સમયે ભલામણ કરીએ છીએ કે, જો શક્ય હોય તો, બહાર પ્રાર્થના / ધાર્મિક સેવાઓ થાય છે.

શું હું હજી પણ આ વિસ્તારમાં કામ પર જઈ શકું છું?

હા. આ વિસ્તારની અંદર અને બહાર રહેતા લોકો કાર્ય માટે અને બહાર મુસાફરી કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. કાર્યસ્થળોએ કોવિડ -19 સુરક્ષિત માર્ગદર્શિકા લાગુ કરવી આવશ્યક છે.

હું આ વિસ્તારમાં રહું છું. શું હું હજી પણ કાફે, રેસ્ટોરાં, જિમ અને અન્ય જાહેર સ્થળોએ જઈ શકું છું?

હા. પરંતુ તમારે ફક્ત તમારા પોતાના ઘરના સભ્યો સાથે જવું જોઈએ - પછી ભલે તમે પ્રતિબંધિત ક્ષેત્રની બહાર જાવ.

હું આ વિસ્તારમાં રહું છું. શું લdownકડાઉન વિસ્તારની બહારના લોકો મારા ઘરે મારી મુલાકાત લઈ શકે છે?

ના, આ ગેરકાયદેસર રહેશે.

જો હું આ ક્ષેત્રમાં રહું છું તો મારે હજી shાલ રાખવો પડશે?

ક્લિનિકલી અત્યંત નબળા લોકોએ હવે 1 ઓગસ્ટથી શિલ્ડિંગ માર્ગદર્શનનું પાલન કરવું પડશે નહીં, જ્યાં સુધી તેઓ બ્લેકબર્ન સાથે ઉત્તર પશ્ચિમમાં અને ઇંગ્લેન્ડના અન્ય સ્થાનિક અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જ્યાં શિલ્ડિંગ ચાલુ છે ત્યાં સુધી રહે નહીં.

શું હું કેર હોમની મુલાકાત લઈ શકું છું?

અપવાદરૂપ સંજોગો સિવાય તમારે કેર હોમ્સમાં મિત્રો અથવા કુટુંબની મુલાકાત લેવી જોઈએ નહીં. સંભાળ ઘરોએ આ સંજોગોમાં મુલાકાત પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ.

જો હું લ weddingકડાઉન વિસ્તારમાં હોઉં તો મારે લગ્ન કરી શકાય?

આ વિસ્તારોમાં લગ્ન અને નાગરિક ભાગીદારીની વિધિઓ હજી આગળ વધી શકે છે. 30 થી વધુ લોકોએ લગ્ન અથવા નાગરિક ભાગીદારીમાં ભાગ લેવો જોઈએ નહીં, જ્યાં આને COVID-19 સલામત સ્થળે સામાજિક અંતરથી સુરક્ષિત રૂપે સમાવી શકાય છે. વધુ માર્ગદર્શન અહીં મળી શકે છે.

મોટા લગ્નના રિસેપ્શન અથવા પાર્ટીઓ હાલમાં ન લેવી જોઈએ અને સમારંભ પછીની કોઈપણ ઉજવણીમાં કોઈ પણ સ્થળે બેથી વધુ ઘરવાળાઓને સમાવિષ્ટ ન કરવા અથવા બહારના સ્થળોએ, વિવિધ ઘરના છ લોકો સુધીના વ્યાપક સામાજિક અંતર માર્ગદર્શનને અનુસરવું જોઈએ.

શું હું લગ્ન સમારોહમાં ભાગ લેવા લ lockકડાઉન વિસ્તારની બહાર મુસાફરી કરી શકું છું?

હા.

શું હું લગ્ન સમારોહમાં ભાગ લેવા લdownકડાઉન વિસ્તારમાં જઈ શકું છું?

હા. લગ્ન 30 થી વધુ લોકો સુધી મર્યાદિત ન હોવા જોઈએ અને COVID-19 સુરક્ષિત માર્ગદર્શિકાને આધિન છે.

લdownકડાઉન વિસ્તારોની બહાર રહેતા લોકો લગ્નમાં ભાગ લેવા માટેના વિસ્તારોમાં પ્રવાસ કરી શકે છે, પરંતુ ખાનગી મકાન અથવા બગીચામાં ન જવું જોઈએ.

શું હું હજી પણ લોકડાઉન વિસ્તારમાં કોઈ પૂજા સ્થાનની મુલાકાત લઈ શકું છું?

હા, પરંતુ તમારે સામાજિક રીતે તમારા ઘરની બહારના લોકોથી અંતર રાખવું જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે 2 મીટરનું અંતર જાળવવું, અથવા 1 મીટર ઘટાડવા (દા.ત. ચહેરો આવરણ) સાથે. અમે આ સમયે ભલામણ કરીએ છીએ કે શક્ય હોય તો પ્રાર્થના / ધાર્મિક સેવાઓ ઘરની બહાર થાય છે.

શું લોકડાઉન વિસ્તારોમાં હજી અંતિમ સંસ્કાર થઈ શકે છે?

હા. અંતિમ સંસ્કાર 30 થી વધુ લોકો સુધી મર્યાદિત ન હોવા જોઈએ અને COVID-19 સુરક્ષિત માર્ગદર્શિકાને આધિન છે.

લોકડાઉન વિસ્તારોની બહાર રહેતા લોકો અંતિમવિધિમાં ભાગ લેવા માટેના વિસ્તારોમાં પ્રવાસ કરી શકે છે.

શું હું લdownકડાઉન વિસ્તારમાં રજા લગાવી શકું છું અથવા દુકાનો, લેઝર સુવિધાઓ અથવા તેમાંના કાફેની મુલાકાત લઈ શકું છું?

હા. જો કે, આમ કરતી વખતે તમારે ઘરની અંદરના લોકો સાથે સમાજીકરણ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

શું હું કોઈની સાથે ગાડીમાં મુસાફરી કરી શકું છું જેની સાથે હું જીવતો નથી?

તમારે તમારા ઘરના અથવા સામાજિક પરપોટાની બહાર વાહન વહેંચવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઇએ. જો તમને જરૂર હોય તો, આનો પ્રયાસ કરો:

 • દરેક વખતે તે જ લોકો સાથે પરિવહન શેર કરો
 • કોઈપણ સમયે લોકોના નાના જૂથોને રાખો
 • વેન્ટિલેશન માટે ખુલ્લી વિંડોઝ
 • એકસાથે અથવા અન્ય લોકોની મુસાફરી કરવાને બદલે મુસાફરી કરતા, જ્યાં બેઠક વ્યવસ્થા એકબીજાથી દૂર રહેવાની મંજૂરી આપે છે
 • વાહનના લોકો વચ્ચે મહત્તમ અંતર રાખવા માટે બેઠક વ્યવસ્થા ધ્યાનમાં લો
 • પ્રમાણભૂત સફાઈ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરીને તમારી કાર મુસાફરીની વચ્ચે સાફ કરો - ખાતરી કરો કે તમે દરવાજાના હેન્ડલ્સ અને અન્ય વિસ્તારો કે જે લોકોને સ્પર્શે છે તે સાફ કરો
 • ડ્રાઈવર અને મુસાફરોને ચહેરો wearાંકવાનું કહે છે

પરિવહન વિભાગ દ્વારા ખાનગી વાહનોનો ઉપયોગ કરવા વિશે ચોક્કસ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. કૃપા કરીને તેમના જુઓ ખાનગી કાર અને અન્ય વાહનો અંગે માર્ગદર્શન તમારા ઘરના જૂથની બહારના લોકો સાથે કાર વહેંચણી અને મુસાફરી પર વધુ માહિતી માટે.

31 જુલાઈ 2020 ના રોજ પ્રકાશિત

રોગચાળા દરમિયાન entertainmentનલાઇન મનોરંજન: ક comeમેડી, ક્વિઝ, વર્ગો અને વધુ!

આ સમયે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેવા વિશે વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

આ ચિંતાજનક સમયમાં, વર્તમાન પરિસ્થિતિમાંથી આપણા મનને કાબૂમાં રાખવું મુશ્કેલ થઈ શકે છે, ખાસ કરીને કોઈ મનોરંજન accessક્સેસ કરવાની તક વિના, જેમ કે કોઈ સંગ્રહાલયમાં પ popપ કરવું અથવા સિનેમા જવું. જો કે, રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી હસ્તીઓ અને સર્જનાત્મક દિમાગ ઇન્ટરનેટ તરફ વળ્યા છે, જ્યારે આપણે ઘરે અટકીએ છીએ ત્યારે અમારું મનોરંજન રાખવા માટે. જો તમને ખબર છે કે ક્યાં જોવાનું છે, તો કસરત વિડિઓઝથી લઈને લાઇવ સ્ટેન્ડ અપ અને પબ ક્વિઝમાં materialનલાઇન સામગ્રીનો મોટો જથ્થો છે. ઘણા મફત છે, અથવા ચેરિટી માટે નાણાં એકત્ર કરે છે. અમે આની સંખ્યા અહીં કમ્પાઈલ કરી છે.

ઓટી માબુઝ અને મરિયસ લેપ્યુર સાથે ડાન્સ પાઠ

ફિટ રહો અને કડક વ્યાવસાયિક ઓટીના આ નૃત્ય પાઠ સાથે નવી નવી પ્રતિભા શીખો.

કોવિડ આર્મ્સ

સાપ્તાહિક લાઇવ-સ્ટ્રીમ કરેલ કdyમેડી શો. દર શનિવારે સાંજે 7 વાગ્યે. રજૂઆત કરનારા અને ધ ટ્રસેલ ટ્રસ્ટમાં પૈસા જવા સાથે ટિકિટનો ખર્ચ. 2 થાય છે.

જયની વર્ચ્યુઅલ પબ ક્વિઝ

જો તમે તમારી સ્થાનિક પબ ક્વિઝ ગુમાવી રહ્યાં છો, તો અઠવાડિયાના લગભગ દરેક દિવસે ક્વિઝ મળી રહે છે. દર ગુરુવાર અને શનિવારે, સામાન્ય પબ ક્વિઝ રાત્રે 8 વાગ્યાથી યુ ટ્યુબ પર લાઇવ હોસ્ટ કરવામાં આવે છે. શુક્રવારે અતિથિ હોસ્ટ હોય છે અને અન્ય દિવસોમાં ટૂંકી થીમ આધારિત ક્વિઝ હોય છે. YouTube પર લાઇવ જુઓ અથવા બેકલોગ શોધો. જો તમે ઘરે અથવા ઝૂમ પરના મિત્રો અને કુટુંબને ચકાસવા માટે તમારી પોતાની પબ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો તાજેતરમાં જ postedનલાઇન પોસ્ટ કરેલા મોટા પ્રમાણમાં પ્રશ્નો આવ્યા છે.

કોવિડ -19 અને ફેફસાના રોગ

યુરોપિયન લંગ ફાઉન્ડેશને COVID-19 અને હાલની ફેફસાની પરિસ્થિતિઓ વિશે તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબો માટે, ઉપયોગી Q અને A સત્રનું નિર્માણ કર્યું છે:

https://www.europeanlung.org/covid-19/covid-19-information-and-resources/covid-19-info

યુરોપિયન શ્વસન સોસાયટી દ્વારા ઉત્પાદિત વિવિધ દર્દીઓમાં COVID-19 વિશેની શ્રેણીની વિડિઓઝ પણ છે - આ નિષ્ણાતોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે પરંતુ દર્દીઓ માટે રસપ્રદ / ઉપયોગી હોઈ શકે છે

https://dev.ers-education.org/covid-19/#webinar-series

1 2 3 74