કોરોનાવાયરસ (COVID-19) સામાજિક અંતર રજૂ કરાયો

24 મી માર્ચ: સામાજિક અંતરનાં પગલાં વિસ્તૃત

સરકારે ગઈ રાતે એકબીજાને સુરક્ષિત રાખવા અને એનએચએસ પર દબાણ ઘટાડવા માટે ઘરે બધા રહેવા જણાવ્યું હતું. 

ઘરેથી રહેવાની અને અન્યથી દૂર રહેવાની સંપૂર્ણ માહિતી આમાંથી ઉપલબ્ધ છે સરકારી વેબસાઇટ

સીપીએ ધરાવતા લોકોને ખૂબ જ સંવેદનશીલ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. દરેક સમયે ઘરે રહો અને ઓછામાં ઓછા 12 અઠવાડિયા સુધી કોઈ સામ-સામે સંપર્ક ટાળો. તબીબી આધારો પર નિર્ધારિત લોકોને બચાવવા અને બચાવવા વિશે વધુ માર્ગદર્શન, જે અત્યંત નબળા છે તે ઉપલબ્ધ છે જાહેર આરોગ્ય ઇંગ્લેન્ડ.

17 મી માર્ચ: સામાજિક અંતરનાં પગલાં રજૂ કર્યાં

કોરોનાવાયરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને ઘટાડવા માટે, લોકોએ તેમની વચ્ચે સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઘટાડવા માટે આપણે બધાએ સામાજિક અંતરના પગલાં વિશે સલાહ આપતા દરેક માટે સરકારે માર્ગદર્શન જારી કર્યું છે. તે પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ છે જ્યાં લોકો તેમના પોતાના ઘરે રહે છે, મિત્રો, કુટુંબ અને સંભાળ આપનારાઓ દ્વારા વધારાના સપોર્ટ સાથે અથવા વિના. જો તમે રહેણાંક સંભાળ સેટિંગમાં રહેતા હોવ માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ છે.

સરકારી સલાહ 70 કે તેથી વધુ વયના દરેકને, તબીબી સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સામાજિક અંતરના પગલાંને અનુસરવાની છે. કોરોનાવાયરસનું ટ્રાન્સમિશન ઘટાડવા માટે લોકો વચ્ચેની સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઘટાડવા માટે આપણે બધાએ જે સામાજિક અંતરનાં પગલાં લેવું જોઈએ તે અંગેનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન, gov.uk પર ઉપલબ્ધ છે. આમાં અસ્થમા અને સીઓપીડી સહિતની પૂર્વ-અસ્તિત્વમાંની આરોગ્યની સ્થિતિ ધરાવતા લોકો માટેની માહિતી શામેલ છે. કૃપા કરીને તે વાંચો.

સામાજિક નિરાકરણ પર સરકારની સલાહ

 

12 મી માર્ચ: રક્ષણાત્મક પગલામાં સાવચેતીભર્યું વધારો કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે

COVID-19 યુકેમાં 460 થી વધુ કેસની ઓળખ સાથે અનિયંત્રિત રીતે ફેલાવવાનું શરૂ કરી રહ્યું છે. આનાથી તે થોડી વધુ સંભાવના બનાવે છે કે વાયરસ સમુદાયમાં ફેલાશે, કેસોની સંખ્યામાં વધારો થશે. યુકે સરકારનાં પગલાં આ ફેલાવાને ધીમું કરી રહ્યા છે જેથી કુલ સંખ્યા હજી પણ પ્રમાણમાં ઓછી છે, દરેક ક્ષેત્રમાં ફક્ત એક મુઠ્ઠીભર કેસ છે જેથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિને ચેપ લાગવાની સંભાવનાઓ હજી પણ ઓછી છે, પરંતુ જો તમે લાંબી શ્વસન રોગના દર્દી છો. એસ્પરગિલોસિસ જેવા રોગમાં તમને ચેપ લાગવાનું થોડું વધારે છે. પરિણામે અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે વધારાના રક્ષણાત્મક પગલાં વાપરો.
વારંવાર હાથ ધોવા ઉપરાંત, તમારા ચહેરાને સ્પર્શ કરવો નહીં અને અન્ય લોકો સાથે સીધો સંપર્ક મર્યાદિત કરવો નહીં તે સૂચન એ છે કે તમે પ્રારંભ કરો સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર જેથી કોઈ પણ ચેપી વ્યક્તિને વાયરસને પસાર થવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડે. કડી દરેક વસ્તુને વિગતવાર સમજાવે છે પરંતુ આવશ્યક તમે જૂથો ટાળો, લક્ષણો સાથે લોકો, નજીકનો સંપર્ક એટલે કે 15 મિનિટથી વધુ માટે કોઈથી 2 મીટરથી ઓછા અંતરે. નો ઉપયોગ ઓછો કરો જાહેર પરિવહન.

 

9 મી માર્ચ: તમારી પ્રશ્નોના પ્રાયોગિક નિષ્ણાત દ્વારા જવાબ આપ્યો

પ્રશ્નોની ઉપયોગી શ્રેણી, જેમાં ખાસ કરીને બ્રોન્કીક્ટેસીસ, સીઓપીડી, અસ્થમા, સિસ્ટીક ફાઇબ્રોસિસ અને વધુને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે. યુરોપિયન શ્વસન સમાજ (ERS) ના નિષ્ણાત પ્રોફેસર જેમ્સ ચલમર્સ દ્વારા લખાયેલ. 

એન.એચ.એસ. તરફથી COVID-19 વિશેના સામાન્ય પ્રશ્નોના જવાબ

જાહેર આરોગ્ય સલાહ

બ્રિટિશ થોરાસિક સોસાયટી માર્ગદર્શન - યુકે ક્ષેત્રમાં ભાષણસિફી

COVID-19 પર બીબીસી માહિતી સંસાધનો

મને કોરોનાવાયરસ વિશે શું જાણવાની જરૂર છે?

COVID Precautions for the extremely vulnerable: Winter 2020

UK government has today announced its strategy to protect UK citizens from COVID-19 infection and to try to reduce virus transmission rates.

Part of these new guidelines refers to the extremely vulnerable eg people who have received the most recent letter or email from UK.gov advising them that they are clinical extremely vulnerable. If you didn’t receive a letter and are still concerned you should contact your doctor.

PROTECTING THE VULNERABLE
75. Under recent national measures, the clinically extremely vulnerable have been advised
to take extra precautions and stay at home as much as possible. Local Authorities
have been working to ensure the right support is available for those that need it.

76. As the national restrictions end, the guidance to the clinically extremely vulnerable
not to go to work or school will also end. The Government will reintroduce the specific
advice for clinically extremely vulnerable people on how they can protect themselves
at each tier. The Government will constantly monitor the latest evidence and the
evolving situation in local areas to keep the advice for clinically extremely vulnerable
people up to date. Support will be available for those who need it, either through
Local Authorities in tier 3 areas or NHS Volunteer Responders. Supermarket priority
delivery slots will also continue for those who have already registered. The
Government has also made free influenza vaccinations available to the household
contacts of those on the Shielded Patients List.

77. A better understanding of the factors contributing to clinical risk has informed the
clinical advice from Medical Officers that most children can be removed from the
Shielded Patient List, following a clinician-parent conversation. It has also led to the
addition of those with Chronic Kidney Disease Stage 5 and of adults with Down’s
Syndrome to the Shielded Patients List, ensuring that they are provided with the best
advice on protecting themselves.

Read the full 2020 COVID-19 Winter Plan here

NHS: COVID-19. What if I’ve already got respiratory condition?

The NHS has published a set of guidelines for people who have a pre-existing respiratory condition and then get a COVID-19 infection. We reproduce some of the guidelines here but to read the full article click here.

We know that people with existing breathing conditions may have some additional concerns about catching the coronavirus. You are at no more risk of catching the virus than anyone else but if you do then you could become more ill. As COVID affects the lungs, it may be more difficult for you to judge what is causing symptoms.

Washing your hands on a regular basis (especially after visiting the toilet and before eating) and social distancing will reduce your risk of exposure to the virus and it is important you do this.

Should I take my medication as usual?

It is important that you continue taking the medication that has been prescribed for you. Otherwise, this could have an effect on your overall condition and possibly make you feel worse. If you have any concerns or queries about your medication please speak to your local pharmacist or your General Practitioner (GP). Your local surgery or pharmacist can organise a delivery for you.

It is very important that you clean your spacer and inhaler, and any masks/mouthpieces at least weekly.

If you do need to be admitted to hospital, please remember to bring your inhalers, and an up to date list of your medication with you.

 

What should I do if I feel unwell?

Early treatment for a flare-up (exacerbation) of your lung condition may avoid needing to go to hospital, and you may be able to be treated at home.

You should call your doctor who can assess your symptoms and likelihood of COVID. They can prescribe treatment for you.

If you have a community respiratory nurse they can offer further advice and support.

If you are unsure or outside doctors’ hours you can call 111 for advice or 999 if your breathing problem is very severe.

 

Does it matter if I smoke?

The chemicals and particles in cigarette smoke will irritate and damage your lungs if you do not stop. It is never too late to stop. Help and support is available, and you are four times more likely to stop with help from a stop smoking advisor.

www.quitready.co.uk

 

What can I do if I feel breathless?

If you have a ‘rescue’ inhaler you can take that as prescribed.

Using a handheld fan (not in a public place) moved slowly cheek to cheek can be helpful.

Try to slow your breathing (e.g. breathe in and count to four; breathe out slowly and count to seven).

If you have swollen feet and ankles you may have extra fluid in your body so you will should talk to your doctor about this.

 

What about routine hospital appointments?

Many hospitals have had to make a difficult decision to postpone many of the non-urgent hospital appointments and planned procedures due to the COVID outbreak. These decisions have been in line with national guidance, you will be offered another appointment when it is safe to do so.

Patients should be contacted by their local hospital teams to see how their appointment has been affected.

Some of the appointments may go ahead and some will be offered either face to face (urgent appointments or via the telephone (virtually).

If you are unsure what has happened to your appointment then please contact your local hospital switchboard or ring the number on the appointment letter.

However, it is important to remember that you should not attend if you have any symptoms of COVID, or have suffered with sickness or diarrhoea in the last 48 hours.

 

How do I know if I’m on the shielding list?

Please follow the link to the Government guidelines on shielding:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19

 

For other useful information about respiratory conditions and COVID please see some useful links below:

www.blf.org.uk (British Lung Foundation)

www.patient.info

COVID Update November 5th National Lockdown: Shielding

The UK government have announced that England will go into a period of lockdown whereby those that can stay in their homes should do so except when needing to go out for essential purpose or to work. Full instructions are as follows:

Additional instructions for people living in England who are highly vulnerable have been published. This is the group of people who received a letter from their doctor or UK government during the first wave of infections telling them Shield themselves at home as they are at increased risk of experiencing more severe symptoms if they were to become ill with COVID-19.

This document replaces all earlier documents published on શિલ્ડિંગ, and only applies to England. The advice is different depending on the risk level set in your local area by Gov.uk. (Medium, High or Very High – see link above)

 

For people living in the UK outside of England: The UK government has updated its instructions for people living in England to help prevent infection by COVID-19.

 

Vitamin D and COVID-19

The news media have been extensively covering the publication of research papers over the summer that suggest that vulnerable people should all be taking vitamin D supplements as a precaution against being infected by COVID. If you have been reading these reports you may be wondering what you should do?

Vitamin D is sometimes referred to as the ‘sunshine’ vitamin as we are all able to make it in our skin when the skin surface is lit by the sunlight. Our bodies cannot make it without sunlight so NHS recommendations are for short periods of direct sunlight on our face and arms every day. We can also get vitamin D from our food, principally oily fish, eggs and red meat.

Evidence shows that many of us (20%) in the UK have quite low levels of vitamin D in our bodies, especially during the darker months (October – March) when we don’t get much sunlight shining on our island. There are also people who don’t get much exposure at any time of the year due to their circumstances – for example, they might work at night or they might be unable to get outdoors every day. Sunlight shining through a window is usually insufficient to make vitamin D. People with darker skin pigmentation can also find it difficult to maintain levels of vitamin D.

Foods that contain lots of vitamin D are often not eaten every day, so many people supplement their diet with tablets that contain their daily dose. NHS guidelines are that in general everyone over age 5 should take 10mcg (400UI) Vitamin D per day from October – March. Those people who see very little direct sunlight or who find it difficult to maintain their vitamin D levels should take the supplement all year round. NOTE some people take calcium tablets that are already supplemented with vitamin D, so in that case need no further supplementation.
That said, individuals can be very variable in how much Vitamin D supplement they need so if in doubt see your doctor.

Does vitamin D protect us from COVID-19? So far the answer is maybe but there is not enough evidence to strongly support the suggestion. Studies are ongoing. However as already discussed there is plenty of evidence to suggest that you need to ensure that you get enough vitamin D regardless of COVID-19. Keep your levels up and you will benefit in lots of ways – if we find in the future it is good for prevention of COVID-19 infection, so much the better.

COVID Information for Patients Attending Manchester University NHS Foundation Trust (MFT)

MFT is the Trust that hosts the National Aspergillosis Centre (NAC) in Manchester, UK. MFT is present on 12 sites throughout Greater Manchester including Wythenshawe Hospital which is where NAC is located.

Just like most acute care hospitals in the UK, Wythenshawe and most other sites at MFT have undergone major changes in how they operate outpatient care during the COVID outbreak, and those changes have included how NAC operates so that we can ensure the safety of patients and staff.

For clarity and information MFT have produced a series of webpages that contain all the information you may need if you have an appointment to attend a clinic at any MFT site. The information is updated regularly.

Coronavirus (COVID-19) procedures and precautions for attending MFT as a patient

1 2 3 75